Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Régóta vándorlok. Évek óta. Időnként megállok, kipihenem magam, alkalmi munkákból élek. Néha egy-két hétre, néha néhány hónapra maradok egy-egy helyen. Elvégzem a munkát, amivel megbíznak, aztán továbbállok.

Most is jó lenne már megpihenni. Éppen egy kis farm kerül az utamba. Láthatóan egy család lakja, a takaros ház mellett istállókat, fészert, gondozott kiskertet látok. Szomjas vagyok, hát az udvar felé indulok. A házigazda furcsán néz rám, amin nem is csodálkozok. Nagydarab, izmos néger ritkán térül be errefelé egy tanyára, lóháton meg pláne.

- Jó napot, megitatnám a lovamat, ha nem bánja – ugrok le a lóról.

- Csak nyugodtan, van víz elég. Ha elfogadja, vacsorára is meghívom. A feleségem főztje elsőrangú. Éjszakára is elalhat a fészerben a szalmán – igazán jó szándékú embernek tűnik.

- Azt megköszönöm, uram.

Ebben a percben idegen lovasok érnek oda. Nagyhangú, pökhendi banditaformák.

- Hej, Sharon, meddig rontod még itt a levegőt? Mikor adod nekünk ezt a farmot?

A házigazda arcán zavar fut át, idegesen válaszol.

- A farm nem eladó, már mondtam néhányszor.

- Nem is megvenni akarjuk, Sharon. – röhögnek nagyot. Ekkor kilépek a lovam mögül, kezemben a puskámmal. Meglátnak, kissé visszahőkölnek. Méregetjük egymást, szó nélkül, aztán így szól a főnökük.

- Gyerünk fiúk, menjünk.

Megitatom a lovat, aztán bemegyek a házba. Hetty, a ház asszonya vacsorát készít. Egyszerű ruhában van, ami nem sokat mutat a testéből. Annyi látszik, hogy magas, erőteljes testalkatú nő. Az asztalt három gyerek üli körül, egy nagylány, Mary, és két kisebb fiú.

Vacsora előtt imádkoznak, én addig csöndben várok. Valóban fenséges az étel, régen ettem ilyen finomat. Megtörlöm a számat, és így szólok:

- Asszonyom, igaza volt a férjének, maga nagyon ügyesen főz.

Szinte elpirul, rám sem néz, csak ennyit mond:

-Köszönöm, uram.

Eszembe jut a kinti közjáték

- Kik voltak azok a banditák az előbb ott kint?

Összerezzen a család, a gyerekek apjukra néznek, aki próbál erős lenni.

- Orsonék a szomszéd farmról. Meg akarják kaparintani ezt a földet, itt van a legjobb vízlelőhely a környéken. De én nem hagyom magunkat! Folyton fenyegetőznek, de eddig még békén hagytak minket.

- Miért nem bánnak el velük egyszer jó alaposan?

- A vallásunk tiltja, hogy másokra kezet emeljünk.

Csendben ülünk egy ideig, aztán felállok az asztaltól.

- Kimegyek aludni a fészerbe, ha nem bánják.

- Menjen csak nyugodtan – mondja Sharon – reggel találkozunk

Kimegyek megmosdok a vödörben a langyos vízben. Egyszer csak kopognak az ajtón, és belép Hetty.

- Jó estét, miben segíthetek? – felelem némi zavarral

Láthatóan ő is zavarban van, halkan beszélni kezd.

- A férjem mondta, hogy ezek a …. szomszédék…megijedtek Öntől. Meg a farmon is elkelne némi segítség. Szóval .. lenne kedve itt maradni egy kicsit? Adnánk ételt, szállást.

Megfontolandó az ajánlata, de a lámpafényben elnézve a nőt, más is eszembe jut

- Még valamit kérek

- Mi lenne az? - kérdezi reménykedve

- Régen voltam nővel, madam…

A nő megrémül, megmerevedik.

- Én azt hittem, maga egy úriember, de tévedtem. Jó éjszakát!- és már fordult is ki a fészerből

- Várjon – kiáltottam utána – tudja, mi az a kézimunka?

- Nem uram, mire gondol?

- Hát kézzel addig veri a farkamat, amíg el nem élvezek. Mintha tehenet fejne. Ezt kellene tennie minden este, és amíg megteszi, maradok.

Hetty elgondolkodott egy pillanatra, aztán rám sem nézve annyit mondott:

- Nem tehetem, uram.

- Gondolja meg Hetty, még holnap itt maradok. Holnap este még várom.

Szó nélkül kilépett az ajtón. Egy perc múlva már aludtam.

Martinelli (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Hangokat hallok az udvarról. Kinézek az ablakon és látom, hogy Sharon egy négerrel beszél, aki lovon érkezett. Magas, jó kemény embernek néz ki. Biztos munkát keres, mostanában gyakori az ilyen erre, de igaz, hogy nem néger. Jönnek, maradnak egy darabig, étel és szállás fejében dolgoznak, aztán mennek tovább. Elkel nekünk is a munkaerő. Négert viszont még nem láttam erre munkát keresni. Nem tudom mit egyeznek az urammal, de egyszer csak látom, hogy több lovas is közeledik. Ez nem jó el, biztos ismét azok a zsarnokok, akik el akarnak kergetni minket innen bármi áron. Hallgatózom, de nem értem mit mondanak. Valami történt, mert megfordultak és elmennek.


Hamarosan megtudom, hogy a néger munkát keres, az uram szállást és ételt ígért neki érte. Ott ül az asztalnál és miközben a vacsorát kanalazza, szeme sarkából engem méreget. Megdicséri a főztömet és én annyira elpirulok, hogy alig tudom leplezni. Nem nagyon van férfi társaság erre, nem szoktak engem dicsérgetni, nem vagyok hozzászokva az ilyesmihez. Zavartan mosolygok miközben megköszönöm. Félénkenn megkérdezem az uramat, hogy kik voltak azok a banditák, és sajnos a női megérzésem most sem hagyott cserben, az uram tájékoztat, hogy Orsonék voltak, ismétsürgetnekk, hogy menjünk már el innen. Nem tudom mikor lesz ennek vége, azt sem, hogy milyen vége lesz, de

aggaszt. Miközben én ezen morfondírozok, a néger feláll és elköszön. Én gyorsan elmosogatok, összeszedem a konyhát, felküldöm a gyerekeket és még kimegyek a négerhez, megkérdezem hátha szüksége van valamire.

- Jó estét, miben segíthetek? – kérdezi tőlem amint belépek.

– A férjem mondta, hogy ezek a …. szomszédék…megijedtek Öntől. Meg a farmon is elkelne némi segítség. Szóval. lenne kedve itt maradni egy kicsit? Adnánk ételt, szállást. – gondoltam megkérdezem mi a szándéka, és hátha rá tudom beszélni, hogy maradjon.

– Még valamit kérek – mondj a nagy darab idegen, amitől kissé megrémülök. Nem tudom miért, de valami fura hatás uralkodik el rajtam, amikor közelében vagyok.

- Mi lenne az? – kérdezem kissé félénken.

– Régen voltam nővel, madam…

Éreztem, hogy lábaim ronggyá válnak és azonnal összerogyok. Meg is tántorodtam kissé, de szerencsére neki tudtam támaszkodni az ajtónak, így remélem a férfi nem vette észre.

– Én azt hittem, maga egy úriember, de tévedtem. Jó éjszakát!– ennyit sikerült elmondani, és azonnal kifordultam onnan.

- Várjon – kiáltott utánam – tudja, mi az a kézimunka?

– Nem uram, mire gondol? – kérdezem még meg tőle, de nem sok reménnyel.

– Hát kézzel addig veri a farkamat, amíg el nem élvezek. Mintha tehenet fejne. Ezt kellene tennie minden este, és amíg megteszi, maradok.

Pár másodperc gondolkodás után egyenesen a szemébe nézve válaszolok:

- Nem tehetem, uram.

– Gondolja meg Hetty, még holnap itt maradok. Holnap este még várom.

Szó nélkül kiléptem az ajtón. Majdnem rohantam be a házba. Bevágom az ajtót és nekidőlök, mintha attól félnék, hogy a néger utánam jön. Atya Isten, mit kér ez az ember tőlem. Gyorsan berohanok a szobánkba, szerencsére az uram még nincs bent, a gyerekek már ágyban vannak, így lerogyok az ágyam elé, felnézek a feszületre és elkezdek imádkozni.


Istenem, bocsáss meg, amiért vétkeztem – csak mondom az imát, nem is tudom hányszor ismétlem el. Arra riadok fel, hogy az uram bejön a szobába. Gyorsan megmosdok és lefekszem. Nem is merek az uramra nézni, szerencsére a fáradtság leverte, és hamar elalszik. Én meg ott fekszem mellette, testem lázban ég, arcom valósággal lángol. Hogy kérhetett tőlem ilyet ez a néger? A pokolban fogok égni, ha megteszem. Ha nem teszem meg, akkor meg szegény uramnak lesz nehezebb, mert nem fog haladni a munkákkal. Istenem, segíts meg, világítsd meg előttem az utat. Kérlek, mutasd meg a helyes utat. Egyrészt fohászkodom, de azért félve, de egy pillanatig szabadon engedem a fantáziámat. Magam elé idézem a néger izmos testét, sudár alakját, szemérmetlenül dudorodó nadrágját. Édes Istenem, ne vígy egem kísértésbe. Nem tudok nem gondolni rá. Vajon milyen lehet az érintése, a bőre, a teste, a farka….. Érintetlen voltam, amikor férjhez mentem, és csakis az uram létezik számomra, de kíváncsiságom nem hagy nyugodni. Fogalmam sincs meddig rágódtam, tépelődtem, ábrándoztam, de reggel fejfájással és fáradtan ébredtem. Kinyitottam a szemem és az első gondolatom a fekete volt.

Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Másnap reggel kipihenten ébredtem. Hiába, egy kiadós vacsoránál és egy kényelmes szénakazalnál nincs pihentetőbb. Aztán megéreztem mereven ágaskodó farkamat, és rájöttem, hogy egy másfajta éhségemet még nem csillapítottam. Na de talán estére meggondolja magát Hetty. Legalábbis ebben bíztam. Ahogy este bejött, a lámpafényben, még abban az egyszerű zsákruhában is vonzó nőnek tűnt. Telt mellek, formás fenék, csinos arc. Vajon milyen lehet, amikor szopja a farkam?

Megetettem a lovamat, mielőtt kimentem az istállóból, mégsem akartam ágaskodó dákóval a háziak elé kerülni. Kint aztán találkoztam Sharonnal.

- Jó reggelt, Shame! Elfogad tőlünk egy reggelit?

- Szívesen – feleltem – Illetve…ha nem gond, maradnék még egy napot. A lovamnak is kell egy kis pihenés. Segítek itt a farmon, úgy látom, elfér itt egy erős férfi segítsége.

A reggeli egyszerű volt, de bőséges: kukoricalepény tejjel. Közben megbeszéltük, hogy kerítést építünk hátul, az itatónál, a szomszéd farm felé. Néhányszor elcsíptem Hetty tekintetét, ahogy engem bámul. Ahogy észrevette, hogy nézem, elfordította a fejét és kissé elpirult. Néha elgondolkozva maga elé bámult, aztán rám nézett, arcán zavart mosollyal.

Egész nap kint dolgoztunk a napon. Félmeztelenül mentem az ebédre, és láttam, hogy Hetty legszívesebben megtapogatta volna izmaimat. Estére elfáradtam, és vacsora után az istállóba vonultam, a szokásos helyemre. Vártam Hetty-t. Megmosakodtam, és csak egy laza nadrágot vettem fel. Jó ideje vártam, amikor megjelent a nő.

- Azt hittem, már nem is jössz.

- Az uram….most aludt el.

- Ezek szerint meggondoltad magad?

- Igen, uram. Szeretném, ha itt maradna, és a férjemnek is ez a véleménye. Persze ő nem tud róla, hogy én….most itt vagyok.

Felálltam a szénáról, dákóm már ágaskodni kezdett a rá váró kézimunkától. Nekidőltem háttal a szekérnek. Hetty elém állt, zavartan nézett le a földre.

- Térdelj le és húzd le a nadrágom. – segítettem ki zavarából.

Így is tett, nadrágom madzagját meglazította, majd lehúzta bokámig. Láthatóan meglepte félig merev farkam.

- Uram, ez hatalmas. Mint egy..bikáé. - suttogta

Hagytam, hogy ismerkedjen vele, és már a látványtól, ahogy előttem térdel ez a nő, aki talán még sosem csinált ilyet, már attól tovább keményedtem.

- Nyálazd meg a tenyered és kezd el fejni. Mint egy tehenet. Markold meg és húzogasd le-föl.

Hetty így is tett. Bal kezével a tövénél fogta át, jobbjával pedig a fejénél markolta meg. Mozgatni kezdte a két kezét, és csontkemény dákóm hamarosan teljes nagyságában ágaskodott előtte.

- Uram, ez….nagyon nagy…és kemény.

Aztán egyik kezét a golyóimra csúsztatta, megmarkolta. Láthatóan kíváncsi volt rá.

- Tedd vissza a kezed a farkamra és fejjed tovább. Még nedvesítsed meg.

Fölé hajolt, szájából nyálat csorgatott rá. Éreztem, hogy nem sok van hátra.

- Még, csináld, gyorsabban…..én….most……aaaaaahhhhh!!

Az első lövés az állát érte, aztán lejjebb irányította. Csupa fehér ragacs lett a ruhája, ahogy záporozott belőlem a férfitej. Csodálkozva nézte, ahogy elélvezek, aztán ahogy puhulni kezdett vesszőm, felpattant, és szó nélkül kirohant.


Reggel megbeszéltük Sharon-nal, hogy maradok egy-két hétig. Némi pénz is ígért, de az igazi csábítás Hetty volt. Egyre sűrűbben nézegetett, amikor azt hitte, nem látom. Mások nem vették észre, de én tudtam, hogy a tegnapi este jár a fejében. Meg a mai folytatás.

Estére meg is érkezett, ahogy ígérte. Kezében egy mézesköcsög volt.

- Azt miért hoztad?

- Úgy gondoltam, ezzel könnyebb lesz csúszóssá tenni.

- Ha te úgy gondolod, nekem mindegy.

- Illetve..tegnap este…alig tudtam kimosni a ruhámból a …. ami ráfröccsent. Valamit ki kellene találni, hogy ne kelljen mindig annyit mosnom.

- Majd kitalálsz valamit, Hetty, te ügyes asszony vagy. Most viszont fogj neki.

A szénára heveredtem, félig hátradőlve, meztelenül. Hetty odatérdelt, mézet csorgatott félig kemény dákómra, és fejni kezdte. Arra gondoltam, hogy ha a szájában élveznék el, akkor nem kellene mosnia. De nem akartam én javasolni ezt neki. Talán rájön magától is. Végül is a mézet is le lehetne nyalni…

Martinelli (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

A reggelinél se a gondolataimat, se a tekintetemet nem tudtam kordában tartani. Próbáltam észrevétlenül a négerre pillantani, de nem mindig sikerül. Észrevette, hogy figyelem, méregetem és ő is szemmel követett. Elpirultam, de aztán nem volt más választásom, mosolyogtam. Nem tudtam nem gondolni az ajánlatára, annál is inkább, mert ha kérésének nem teszek eleget, akkor elmegy és nekünk lesz nehezebb. Azt is be kell vallanom, hogy a kíváncsiság igencsak nagy erővel tombolt bennem. Mindegyre csak arra tudtam gondolni, hogy vajon milyen lehet? Aztán döntöttem: megteszem. Mi bajom lehet tőle?

Este, miután mindenki nyugovóra tért, megvártam amíg az uram elalszik, magamra kaptam a köntösömet és kisurrantam. Amikor beléptem, a néger ott feküdt a szénában, de amint meglátott, azonnal felállt, ő is, és a nadrágjába rejtőző ördög is. Nekitámaszkodott a szekérnek, én letérdeltem elé, lehúztam a nadrágját és majd orrba vert a méretes farka. A lélegzetem is elállt, amikor megláttam, hogy mekkora. Azt hinné az ember, hogy az anyja nő volt, az apja pedig ló. Látta, hogy tétovázok, és utasításokkal sietett segítségemre. Megnyálaztam, elkezdtem húzogatni, mire még keményebb lett a farka. Arcom égett a szégyentől. Az elején az Úrhoz fohászkodtam, kértem, hogy bocsássa meg ezt a bűnt nekem, mondván, hogy a családomért teszem, de aztán figyelmemet a tetemes farok foglalta le. Lábam közt forróságot éreztem, valósággal lángolt a testem. Talán, ha nagyon őszinte akarok lenni magamhoz, akkor bevallom, hogy nagy élvezettel néztem, húzogattam, és elégítettem ki a férfit. A pokolban fogok égni ezért, azt már tudtam akkor, de valahogy a nagy darab fekete farok jobban foglalkoztatott abban a pillanatban. A két gombócot is kezelésbe vettem, ami kellően hatott a férfira. Csendben élvezte, nem hangoskodott, mert tudta, hogy elkaphatnak, és akkor akár főbe is lőhetik azonnal. Halkan nyögött kezeim munkája hatására. Nyögései szaporábbak lettek és egyszer csak egy erőteljes nedvsugár a nyakamon landolt. Csak úgy spriccelt ki a farkából a fehér folyadék. Légzése szapora lett és pár pillanat múlva teste elernyedt. Szó nélkül felpattantam és úgy rohantam be a házba, ahogy csak lábaim bírták. Levetettem a köntösöm, eldugtam az ágy alá, hálóruhát kaptam magamra és bebújtam az ágyba. Kezeimet lábam közé szorítottam, mert bizsergést éreztem. Elkezdtem fészkelődni, ujjaimat pedig ajkaimon mozgattam, mert jóleső volt.

- Mit csinálsz asszony? Nem alszol? – kérdezte az uram álmosan.

- Nem, nem tudok aludni – válaszoltam halkan.

Erre válasz nem jött, de az uram azonnal kitakart, felhajtotta a hálóköntösöm, letolta a nadrágját, előbukkant a már kőkemény farka, lábaimat a magasba emelte és tövig hatolt belém. Olyan hevesen tolta belém a farkát, hogy majdnem sikoltanom kellett. Egy szót sem szóltam, ez az ő joga, jár neki, én az asszonya vagyok, teljesítenem kell a kívánságát. Amíg ő hevesen tolta belém kemény farkát, én fogaimat összeszorítva a néger méretes farkára gondoltam. Elképzeltem amint mozog bennem a nagy fekete botjával. Vajon milyen érzés lenne: Meddig tudna belém hatolni?

Forróság öntötte el az ágyékomat, elkezdtem nyögni és homorítani a gyönyörtől.

- Mi van asszony, ezt még soha nem csináltad – csodálkozott el az uram.

Kissé megszeppentem, mert eddig csak némán tűrtem, kivártam amíg végez, de ilyen érzést soha nem váltott még ki belőlem bennem mozgó dákója. Reakcióm láthatóan jó hatással volt rá, felizgatta és egyre hevesében mozgott bennem, aztán belém élvezett. Azonnal felpattantam és kimentem mosakodni. Már épp végeztem, amikor az uram belépett a mosdó konyhába. Odajött hozzám, a hátam mögé állt, egyik lábam feltette a kisszékre, hátulról meg valósággal belém döfte az ismét kőkemény farkát. Kezeivel melleimet, fenekemet markolta, és közben csak döfte belém a kőkemény férfiasságát. Most hamarabb elélvezett, és azonnal kimet a mosdókonyhából.

Én ismét megmosakodtam és visszamentem az ágyba, ahol ő már mélyen aludt. Testem égett, ujjaimmal az ágyékomat fogtam. Folyton a néger járt a fejemben. A ma esti események egy új világba vezettek be. Eddig számomra ismeretlen világba. Álomba szenderedtem és reggel ismét fáradtan ébredtem.

Napközben tettem – vettem, kezem gépiesen végezte a házimunkát, agyam pedig a néger farkán járt, és folyton azt az érzést idéztem elő, amit az éjszaka átéltem. Nehezen jött el az este. Végre lefektettem a gyerekeket, az uram is ágyba bújt már, én még mosakodtam, de gondolatban már a szénán heverő néger farkát húzogattam. Bementem mosakodni és majdnem végeztem, amikor kinyílt az ajtó. Az uram állt ott, meredező farokkal. Ránéztem, nem szóltam semmit, ő is nézte a meztelen testemet, amitől farka még keményebben ágaskodott. Odajött hozzám, lábamat ismét feltette a kisszékre és úgy ahogy az este, ismét belém döfte magát. Ujjaival mohon markolta melleimet, fenekemet, aztán, amikor ez sem volt elég, elkezdte csapkodni gömbölyű hátsómat. Körülbelül tíz percig mozgott bennem hevesen, de úgy, hogy meg kellett kapaszkodnom a ruhás ládában. Aztán amikor forró nedve szétáradt bennem, kihúzta farkát belőlem, megmosta és elment lefeküdni. Én is megmosakodtam és ágyba bújtam.

Nem telt el sok idő és gyermekeim apja mélyen aludt mellettem. Csendben kisurrantam, magamhoz vettem egy üveg mézet és rohantam egyenesen a négerhez. Nem tétovázott, kicsit értetlenkedett a méz láttán, de azonnal hanyatt feküdt a szénában és én nekiláttam a kézimunkának.

Alaposan bekentem a dorongot, aztán elkezdtem húzogatni, fejni, mint tegnap, de valahogy nem ment a dolog. A méz ragadt, nem csúszott. Nem is tudom hol volt az eszem, amikor ezt kitaláltam. Víz itt nem volt, kimenni nem tudtunk, mert még valaki meglátott volna. Nem volt más választásom, mint, hogy lenyaljam róla. Ilyet még nem csináltam, de a szégyennél is jobba akartam az élvezetet. Mindkét kezemmel meg fogtam és elkezdtem körbe nyalogatni. Ágaskodott a fekete bot, nyelvem hatására a néger nyögni kezdett.

Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Hetty kitalálta a gondolatom. Nyalni, szopogatni kezdte a mézet a farkamról. Mohó szája rátapadt a duzzadt szilvára, aztán lejjebb csúszott, miközben ujjai serényen dolgoztak. Szerintem tetszett neki, mert akkor is folytatta, amikor már alig volt méz a dákómon. Forró ajkai, izmos nyelve olyan élvezeteket okozott, amiben régen volt részem. Éreztem, hogy közeledik a vég, és Hetty épp a makkomat szívogatta. Hosszan felnyögtem, amit először a nő talán nem is hallott, így az első lövés a szájába érkezett. Meglepődve elrántotta a fejét, így a következő spriccelés megint a ruhájára jutott. Kifejte az utolsó cseppet is, de most nem rohant el.

- Legközelebb szóljon uram, ha….élvez. Nem akartam, hogy a számba….

- Azt hittem, direkt csinálod, hogy ne legyen mocskos a ruhád.

Nem szólt semmit, elgondolkodott, aztán így búcsúzott:

- Holnap is jövök, uram.


Másnap marhákat billogoztunk, és ahogy visszamentem nap közben a szállásomra, ott találtam a holmijaimnál a nagyobbik fiút, Caleb-et. A puskámat nézegette, forgatta. Tíz éves forma fiú volt, de még kicsi ehhez. Rápirítottam és ő megijedt, hogy elmondom a szüleinek az engedetlenségét.

- Figyelj Caleb! Nem mondom el a szüleidnek, hogy a holmijaim között turkáltál, ha megmondod, hol volt tegnap délelőtt a nővéred.

- Van egy kis tavacska a forrásnál, fent. A farm északi sarkában. Oda szokott menni, egyedül. Egyszer meglestem, fürdeni meg napozni szokott. Meztelenül… - tette hozzá elpirulva.

- Köszönöm Caleb. És a jövő héten megmutatom, hogyan kell lőni ezzel a puskával.

A gyerek vigyorogva rohant ki az épületből.


Este megint megjelent Hetty. Szeme már csillogott, ahogy belépett és meglátta meztelen testem. Aztán habozva megállt előttem.

- Megint sokat kellett mosnom. De nem szeretném, hogy a számba…. Van valami más ötlete, uram?

- Ha levetkőzöl, akkor nem lesz olyan a ruhád. Megmosakodsz és kész.

- Azt nem lehet, más férfi előtt nem vetkőzhetek le.

- Ez most munka, kötelesség. Segítesz a férjednek és a családodnak. És munkát spórolsz meg, ha levetkőzöl.

Némi hezitálás után így szólt.

- Igaza van uram. De akkor oltsa el a petróleumlámpát.

- Nem lehet, látnod kell, amit csinálsz.

Még mindig bizonytalan volt, aztán megoldotta a köntös madzagját és ledobta ruháját. Ott állt meztelenül, asszonyosan telt mellekkel, gömbölyű csípővel. Fanszőrzete szőke volt, mint a haja. Farkam élénken reagált a látványra, és ez talán némi büszkeséggel töltötte el Hetty-t. Megint letérdelt elém, és egyik kézzel verni kezdte a farkam.

- Két kézzel csináld, asszony!

- Nem tudom uram, megvágtam napközben a kezem – és mutatta a kötést a másik tenyerén.

- Akkor vedd a szádba, mint tegnap – szóltam rá.

- De ugye figyelmeztet, ha .…jön? – nézett rám, és választ sem várva rábukott dákómra.

Kezével a farkam tövét meg a két duzzadt golyómat simogatta, szájával pedig le-föl járkált. Szívta, szopta, nyalta, én meg nyögésekkel, lihegéssel biztattam. Talán tetszett neki,hogy ilyen hatással van rám, mert egyre vadabbul, egyre lelkesebben dolgozott.

- Be tudod venni a szádba teljesen?

- Nem hiszem, uram. Akkora a….farka, mint a legjobb bikánké. De megpróbálom.

Hátrahúzta a bőrt, aztán ráerőltette a száját makkomra. Ellazult, nyomta lefelé a fejét, és legnagyobb meglepetésemre a háromnegyedét befalta.

- Aaahhh, ez az asszony, csináld még.

Nem sok ideje maradt a próbálkozásra, mert a meztelen, himbálózó mellű szőke nő látványa, szájában a dákómmal, nagyon izgató volt.

- Aaaahhhhh, most, most….még, csináld….

Az utolsó pillanatban elhúzta a fejét, keze gyorsan fejte kőkemény vesszőm, aztán megindult az áradat. Hetty telt mellére újabb és újabb löketek érkeztek, amit megbabonázva nézett. Orrlyuka kitágult az illattól, ami a bőrét beborító férfitejből érkezett.

Odadobtam neki egy rongyot, amit törülközőnek használtam, így a nagyját letörölte.

- Olyan ügyesen szopsz, mint ahogy főzöl, Hetty.

Elpirult az egyszerű szavaktól, aztán rám nézett.

- Holnap bekapom egészen a…..micsodáját.

- Ha sikerül, Hetty, különleges ajándékot kapsz.

Csodálkozva nézett rám, de én már az éjjeli ruházatomat kerestem.

Martinelli (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Este ismét kötelességtudóan megjelentem a négernél. Már nem csak a kényszer hajtott, lendületemben volt már némi kíváncsiság is. Olyan dolgokat csináltunk, amit én még soha. Az elején kissé undorodtam a nagy fekete dákójától, de most már tudom, hogy bántani nem fog és nekem is izgató az, amit csinálok vele. Egyedüli gond a pecsétes ruha. Erről tancsákozuk az elején, mire azt mondja a fekete, hogy vetkőzzek le. Elpirulok, mert tisztességes asszony más férfi előtt nem vetkőzik, és én igenis tisztességes asszony vagyok, de végül beadom a derekam, mert más megoldást nem találok. Eloltatnám vele a lámpát, de nem akarja. Végül is igaza van, mert sötétben a fekete még feketébb.


Ledobom a ruhám és ott álltam előtte anyaszült meztelenül. Szemei majd kiugrottak a helyéről, ahogy engem bámult, farka pedig kétszer akkorára nőtt. Elkezdtem kényeztetni, de csak fél kézzel, mert egyik kezemet megvágtam az ebédkészítés közben Szorgalmasan kézimunkázok, de ez sem elég neki. Arra kér, hogy vegyem be az egészet.

- Nem hiszem, uram. Akkora a….farka, mint a legjobb bikánké. De megpróbálom. – válaszolom engedelmesen de tudom, hogy nem fog menni.

Talán, ha hattyú lennék, akár le is tudnám nyelni, de ekkora farkat képtelen vagyok eltüntetni a számban. Befalom, nyomom lefelé, de nem megy. Öklendezek kicsit, aztán ismét nekiveselkedek, de nem jutok háromnegyedénél tovább. Gondolom felizgatta a látvány és a cselekedet, mert hamar elélvezett. Szerencsére résen voltam és kivettem a számból. Mellemre irányítottam, onnan meg az ő törölközőjével letöröltem. Bámuló szemekkel nézte, amint melleimmel foglalkozom.

- Olyan ügyesen szopsz, mint ahogy főzöl, Hetty.

Szavai megleptek, de nem hagytam magam befolyásolni. Nem tudtam eldönteni, hogy tényleg így gondolja, vagy naivnak néz és ezzel akar rávenni valami más ilyen fajta dologra. Biztos elpirultam, de aztán rá néztem és egyenesen kijelentettem:

- Holnap bekapom egészen a…..micsodáját.

– Ha sikerül, Hetty, különleges ajándékot kapsz. – jött a megerősítés a sejtésemre.

Csodálkozva néztem rá, aztán magamra kaptam a ruhámat és kiléptem onnan. Becsuktam a csűr ajtaját, de nem mentem tovább. Nekidőltem a csűr falának és a vak sötétben gondolkodni kezdtem. Milyen okosnak képzeli magát. Engem buta parasztasszonynak néz, akit kezében tart azzal a mesével, hogy ha nem elégítem ki minden este, akkor elmegy és nekünk lesz rossz, mert az uram egyedül fog maradni a sok munkával. Kissé indulatba jöttem ettől az összegzéstől. Na majd bemutatom az igazi Hettit, akit ő még nem ismer. Na lássuk mit fog ehhez szólni. Azért, mert neki akkora a farka, mint a lónak, még nem biztos, hogy az esze is olyan éles, mint az enyém.

Kivágtam a csűr ajtaját, beléptem és becsuktam az ajtót magam után, be is reteszeltem. Már nyugovóra tért, de a zaj hallatán felriadt, felült és meglepetésében szólni sem tudott.

- Uram, engem máig zsarolt azzal, hogy elmegy, ha nem verem ki minden nap a farkát. Azt is mondta, hogy olyan jól szopok, mint amilyen jól főzök. Most rajtam a sor. Na lássuk mit fog tenni, ha nemet mondok, nem verem ki többé. Menjen el, és akkor se étel, se élvezet.

Úgy meglepődött, hogy szóhoz sem tudott jutni.

- Hetty ….. ne csináld, mert ha elmegyek, akkor …. – folytatni akarta, de nem hagytam.

- Persze, tudom, elmegy és akkor nincs segítség. Menjen, jó utat – és máris ki akartam menni a csűrből, de utánam kiáltott.

- Hetty, mit akarsz? Mit csináljak, hogy ezután is begyere minden este? – hangja kissé aggódó volt, szerintem felfogta, hogy neki több veszíteni valója van, mint nekem.

- Tessék, most te fogsz nyalni és szopni, lássuk te milyen jó vagy – hangom indulatos volt, de határozott.

Felhúztam a köntösöm és odaálltam elé. Lábam a vállára tettem, és felkínáltam magam neki.

Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Egy perc múlva visszajött Hetty. Úgy látszik, mégsem az az engedelmes asszony volt, akinek látszott. Azt mondta, akkor jön el másnap is, ha most kinyalom a nunáját. Nem vártam, hogy tőlem kéri ezt, de nem esett nehezemre. Ahogy felültem, állva az arcomba nyomta szőrös nuniját, és én nyalni és ujjazni kezdtem. Fürdés után volt, tiszta, illatos, felizgult tájékot kóstolgattam. Bevetettem az ujjaimat is, feldugtam neki, hadd legyen teljes az élvezete. Láttam, hogy remeg a lába, ezért egy mozdulattal magam mellé rántottam. Egyből hanyatt feküdt, combjait széttárva várta a folytatást. Nem is kérettem magam, nyaltam a pöckét, ujjaztam a lyukját. Közben a kisujjam a másik lyukba is bedugtam, erre dobálni kezdte magát, szabadulni akart, de aztán annyira élvezte, hogy nem volt ereje komoly ellenállásra. A tenyerét harapdálta, nehogy hangosan sikítson, én meg éreztem, hogy ujjaimra feszülve rángatózik a nunija. Tovább nyaltam, ő meg már csak remegett.

- Erre vágytál, Hetty? –kérdeztem, amikor felemeltem a fejem.

- Igen, jól csináltad, néger – mosolygott rám, aztán arca megint kemény lett – ezt minden nap meg kell csinálnod, ha azt akarod, hogy kiverjem a farkad.

- Lehetne a kettőt együtt is. Ha beléd döfném a farkam, mindketten élveznénk – próbáltam rábeszélni a kefélésre

- Nem, arról szó sem lehet. Az sosem fog megtörténni – hangja eltökélt volt. Felkelt, és mire elővettem volna duzzadt dákóm, hogy ismét elszórakozzon vele, már nem volt ott.


Másnap délelőtt Sharon a városba ment, így volt egy kis szabadidőm. Láttam, hogy Mary megint eltűnt, így a Caleb-től hallott hely felé indultam a lovammal. Kellő távolságban leszálltam, kikötöttem a lovat és a bozótoshoz óvakodtam. A bokrok közül ráláttam a kis tavacskára és mellette a tisztásra. Először Mary levetett ruháit láttam, aztán megláttam a lányt is, ahogy meztelenül jön ki a tóból. Gyönyörű fiatal lány, anyja formáit örökölte, feszes mellek, világos fanszőrök. Kifeküdt a napra megszáradni, és én azon gondolkoztam, hogyan férkőzhetnék közelebb hozzá. Nem volt semmi ötletem, amikor két suhanc tűnt fel, a szomszédos Orson farmról.

- Odanézz, öcskös, micsoda hamvas virágszál – röhögött az idősebb, olyan huszonévesforma srác.

Mary megijedt, felpattant, próbálta eltakarni magát, kevés sikerrel.

- Azám, te vagy Mary, ugye? Van kedved játszani egy kicsit velünk?- jöt meg a hangja a fiatalabbnak is.

Közelebb léptek hozzá, a lány tudta, nincs esélye elmenekülni.

- Kérem, hagyjanak békén, ne bántsanak – hangja sírós volt, persze a két gazember csak röhögött.

Úgy láttam, eljött az én időm. Előleptem a bokorból, kezemben az elmaradhatatlan puskával. Mindhárman meglepődtek.

- Na nézd csak,már megint itt ez a néger fattyú. Vagy te is be akarsz szállni? – fölényeskedett az idősebbik.

- Hagyjátok békén a lányt,és tűnjetek el, de gyorsan. – mordultam rájuk. A fiatalabbik nem bírt a vérével, felém lépett, meg akart ütni. Elhajoltam és én ütöttem meg, három lépést hátratántorodott. A másik a pisztolyához kapott, de félúton megállt a mozdulata, amikor az orra alá dugtam a puskám csövét.

- Gyerünk Dick, hagyjuk őket magukra – és köpött egyet a porba, a cipőm elé. Igazából nem érdekelt, csak Mary biztonsága volt a fontos. Még utánuk kiabáltam:

- Ha még egyszer meglátlak itt titeket, lelőlek, mint egy kutyát.

Mary megkönnyebbülten vetette magát karjaimba. Furcsa volt egy ilyen meztelen lányt átkarolni, és ő hálásan bújt hozzám. Csak egy nadrág volt rajtam, és dákóm ágaskodni kezdett, nekifeszült a lány testének. Féltem, hogy észreveszi, de nem adta jelét. Sőt, még kicsit mocorogni is kezdett, finoman masszírozva farkamat. Mielőtt túl feltűnő lett volna, elengedtem Mary-t.

- Nincs bajod, nem bántottak? Hadd nézzelek meg! - körüljártam, megnéztem alaposan, végigtapogattam, mintha sérülést keresnék. Mellbimbója megkeményedett, talán az izgalomtól, talán a simogatásomtól

- Nincs, nincs bajom Shame. Nem is tudom, mi lett volna, ha te nem vagy itt. Hálás vagyok neked- suttogta, és megint hozzám bújt.

Élveztem a fiatal női test érintését, de aztán arra gondoltam, vár már Sharon.

- Gyere, menjünk vissza, itt a lovam a közelben.

Felöltözött, visszalovagoltunk. Sharon is akkor jött meg. Mary elmesélte, mi történt, és hogy én mentettem meg a gazemberektől. Apja keze ökölbe szorult, mérgesen járkált fel és alá, aztán így szólt.

- Shame, megmentetted a lányom becsületét. Ezzel a családunk becsülete is megmaradt. Mutass rá bármire, és a tiéd. Adósod vagyok, kérj, amit akarsz.

- Uram, ez természetes, amit tettem. Nem várok érte semmit. Önnél szolgálok, és ki nem állhatom ezeket a banditákat.

Aztán Hetty-re néztem, mélyen a szemébe. Ő pontosan tudta, mit fogok kérni este tőle. Alig vártam, hogy este legyen. Végre megkapom Hetty-t, egészen.

Martinelli (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Nem bántam meg, hogy a sarkamra álltam és munkára fogtam a négert. Úgy kinyalt, hogy egész éjszaka a fellegekben jártam. Most már bánom, hogy nem kértem ezt korábban tőle, mert jó lett volna ez az élvezet. A fekete is élvezte, láttam rajta, hogy tetszik neki a dolog, mellkasa csak duzzadt a büszkeségtől, amint én ott nyögtem a kezei között. De ez sem volt elég neki, indítványozta, hogy ha belém hatolna, az még jobb lenne. Na ebből ő nem fog kapni, az biztos, ezt meg is mondtam neki.


Másnap az uram bement a városba vásárolni, és ügyeket intézni. Én nekiláttam a házimunkának. Mosás, főzés, takarítás, volt mit tennem. Mary lányom biztos elment fürödni, Caleb meg valahol bóklászik, vagy az állatokkal foglalkozik, vagy halászik a barátaival. Tettem – vettem, de az eszem mindegyre a feketén járt. Elég volt csak rágondolni a tegnap estére és máris bizsergett az ágyékom. Vastag fekete ujjai úgy mozogtak bennem, mintha csak erre teremtette volna őket a Jó Isten. Szégyelltem bevallani, de valósággal vártam az estét. A kíváncsiság is, de inkább a vágy vezérelt egész nap.


Aztán megérkezett a néger és a lányom és ugyanakkor ért vissza Sharon is a városból. Nagy meglepetésünkre Mary lányom elmondja, hogy megtámadták a szomszéd fiai és, ha a néger nem lép közbe, fajtalankodtak volna vele. Könnyek szöknek a szemembe, és hálás imát rebegek magamban az Úrnak, hogy nem engedte ezt a tragédiát megtörténni. Az Úrhoz fohászkodom, de azért magamban tudom, hogy az Úr az akaratát a négeren keresztül hajtotta végre és mi a négernek tartozunk hálával. Az uram azonnal ki is fejezi háláját. Megkéri a négert, hogy válasszon magának bármit, mert megkaphatja. Shame okos ember, nem kér semmit, udvariasan azt mondja, hogy tettéért cserébe nem vár semmit, de aztán rám néz, és én tudom, hogy ezt nekem kell meghálálni. Pirulva lesütöm a szemem, nem tehetek mást, meg kell adnom neki amit kér, a lányom tisztessége és becsülete többet ér nekem, mint a büszkeségem.


A nap további része munkával telt el. Csendben megvacsoráztunk, aztán mindenki ment a dolgára. A gyerekek lefeküdtek, az uram ellátta az állatokat, én meg a konyhát szedtem össze. Épp az edényeket raktam el, amikor férjuram bejött az istállóból. Megmosakodott aztán hozzám fordult.

- Asszony, én kívánlak – nyers volt és egyenes.

Ne szóltam semmit, mit is szólhattam volna? Lehúzta az alsóneműmet, felültetett az asztalra, ujjaival kissé megmasszírozta szirmaimat miközben halkan mondogatta, hogy mennyire akar engem, aztán belém hatolt. Ki – be mozgott bennem, én meg csak a négerre tudtam gondolni. Hamarosan meg kellett jelennem nála, és tudtam, hogy ő is ezt fogja tenni velem, én meg nem mondhatok nemet neki.


Halk ajtónyikorgást hallottam, felnéztem és a négert láttam meg az ajtóban. A lélegzetem is elállt. Az uram annyira el volt foglalva velem, hogy nem vett észre semmit. A néger is meglepődött, de nem csukta be az ajtót. Ott állt, és nézte amint az uram bennem ki – be mozog és közben melleimet markolja nagy élvezettel. Én a négert néztem. Nem zavartatta magát, sőt, elővette kőkeményen ágaskodó farkát és verni kezdte.

Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Este már túl voltunk vacsorán, mosakodáson, mindenen, vártam Hetty-t, de nagyon. Ma végre megkapom jóízű nuniját. Ledőltem a szalmára és vártam. Talán egy pillanatra el is szunnyadtam, mert ahogy felriadtam, kábultan néztem körül. Hetty még sehol. Hol lehet ez a nő? Pontosan tudja, mi a dolga ma este! Széttenni a lábát, hogy kedvem töltsem benne. Csendben belopakodtam a házba, nem akartam, hogy meglássanak.

Benéztem a konyhába. Hetty az asztalon feküdt, széttárt combjai között Sharon csillogó farka csúszkált előre-hátra. Hát ezért nem tudott jönni! Élvezettel néztem kettőjük kefélését, és elképzeltem, hogy hamarosan az én farkam lesz ott, ahol most Sharoné. A férfi félig háttal volt nekem, így ő nem láthatott meg, én viszont mindent láttam. Hetty ringatózó melleit, szétfeszülő nuniját, mindent. Dákóm ágaskodni kezdett, így elővettem és simogatni kezdtem. Előkészítettem Hettynek. Hirtelen, mintha valamit észrevett volna, odanézett a nő, és meglátott engem, ahogy a vesszőmet simogatom. Felnyögött, szeme vaskos farkamra tapad, és én csak mosolyogtam és masszíroztam magam. Sharon semmit sem vett észre, tolta befelé keményen magát.

Ekkor valami zajt hallottam a hátam mögül. Megfordultam, és Mary-t láttam az előszobában. Engem nézett, ki tudja, mióta. Teste megmerevedett, ahogy meglátta felfelé ágaskodó férfiasságom. Intettem, hogy maradjon csendben. Nem lenne jó, ha kiderülne, hogy még nem alszik, és leskelődik a szülei után. Pár lépéssel odaléptem mellé. Tekintete még mindig testem közepére szegeződött. Arcán egyszerre volt ámulat és kíváncsiság. Vállára tettem a kezem és egy mozdulattal lesimítottam róla a hálóköntösét. Ott állt előttem, meztelenül. Szinte észre sem vette, hogy mi történt, annyira el volt foglalva dákóm látványával. Megfogtam két kezét és odahúztam. Önkéntelen mozdulattal fogta át apró tenyerével, szinte át sem érték ujjai. Előre-hátra kezdte húzogatni a bőrt, s én próbáltam halkan élvezni a szűz kéz érintését. Biztos voltam benne, hogy még sosem látott ilyet.

Vállára tettem kezem és lenyomtam, hogy térdre ereszkedjen. Nem ellenkezett, és így már közelebbről nézhette, kényelmesebben fejhette farkam. Közben a konyhában egyre gyorsult az ütemes zaj, Hetty és Sharon hangja egyre magasabbra csúszott. Különös érzés volt, hallgatni, ahogy a szülők kefélnek, miközben a nagylányuk épp a dákómat kényezteti. Szétkente a kiszivárgó síkos cseppeket, aztán egyik ujjával meg is kóstolta. Láthatóan ízlett neki, mert szájával közelített duzzadt makkomhoz. Ekkor élvezett el Hetty és Sharon, és a hangos zaj kicsit megzavarta Mary-t. Hátrakapta fejét, de aztán újból közelíteni kezdett. Kinyújtott nyelve éppen elérte a nyílást, amikor a konyhában a szülők öltözni kezdtek. Nem kockáztathattam, bármennyire is vonzónak tűnt, hogy Mary fiatal szája leszopjon. Felhúztam a földről és a szobája felé löktem finoman. Aztán én is kiléptem az ajtón, visszamentem az istállóba.

Talán tíz perc telt el, megjelent Hetty, a már ismerős ruhában.

- Láttam, Sharon is ellátta a bajod ma este.

Elpirult, nem szólt, csak kioldotta a köntösét. Az lecsúszott a földre, mint ahogy lánya köntöse csúszott le nemrég az orrom előtt.

- Tudod a dolgodat, ugye, Hetty? Meg fogod lovagolni a dákómat.

Szó nélkül bólintott, és széttárt lábam közé térdelt. Fejni kezdte félkemény farkam. Ha tudná, hogy nemrég a lánya ugyanezt csinálta!? Néhány perc múlva rászóltam

- Elég már Hetty, fogadd magadba a fütykösöm…

Fölé állt, aztán elkezdett leguggolni. Beigazította nunijába, aztán óvatosan, mintha orvosnál lenne, elkezdett leereszkedni.

- Óóóó, uram,ez nagyon vastag, alig fér belém.

- Vastagabb, mint a férjedé? – kérdeztem, de én is éreztem, hogy szűk a nyílás

- Vastagabb és hosszabb. Talán belém se fér.

Egyre lejjebb ereszkedett, és már a nagy részét elnyelte lucskos barlangja, amikor megállt.

- Nem fér be több, uram! – és lihegett.

- Mozogj le és fel, majd megszokod, és akkor beléd fér – javasoltam, és Hetty így is tett. Le-föl, mintha lovagolna. Nem tudta visszafojtani élvezetének hangjait, egyre hangosabba és mélyebbeket lélegzett. Mellkasomra támaszkodott, miközben telt melleit masszíroztam. Aztán lejjebb csúszott a kezem, és egy lefelé tartó mozdulatsor végén egészen lenyomtam a csípőjét. Felsikoltott, ahogy teste az enyémnek ütközött, és egészen magába fogadott.

- Ó uram, ez szétfeszít, ez hatalmas! – hangja vékony volt. Megmarkoltam fenekét, és újból lovagoltatni kezdtem

Martinelli (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Miután az uram kielégítette vágyait, megmosakodtam és azonnal felmentem lefeküdni. Szerencsére esténként Sharon hamar elalszik mert fáradt a napi munka után és, ha még engem is megkap akkor végképp nem kell őt álomba ringatni. Pár perc elteltével már hallom a mély szuszogását a csendes szobában. Óvatosan kibújok a takaró alól és azonnal sietek a négerhez. Tudom mi vár rám. Biztos ma bennem akar élvezkedni és nem tagadhatom meg tőle. Azt a nagy fekete farkát belém akarja dugni, ami biztos fájni fog, hisz akkora vastag farka csak a lónak van, fehér embert a Jó Isten nem ruházott fel ilyennel.

Amint beléptem a négerhez, arcom égett a szégyentől, mert tudtam, hogy látott amint az urammal szeretkeztem. Kényelmetlen volt előtte állni és arra gondolni, hogy miközben az uram szexuális igényeit elégítettem ki, ő végignézett minket, sőt, még a nagy fekete farkát is elővette, izgatta magát. Szóvá is teszi, nagy vigyorral a képén. Nem is néztem rá, annyira megalázó volt, csak ledobtam a köntösömet és azon voltam, hogy essünk túl rajta minél hamarabb. Nem tévedtem, azt kérte tőlem, hogy lovagoljam meg, úgy, ahogy gondoltam, és nem mondhattam nemet. Odatérdeltem az ágaskodó farka elé és abban reménykedtem, hogy a korábbi izgalmak hatására kezeim között hamar elélvez és nem kell beleülnöm, de mintha olvasott volna a gondolataimból, rám szólt, hogy elég a fejésből, üljek már rá. Cselekednem kellet, így átléptem rajta és megpróbáltam magamba gyúrni.

– Óóóó, uram, ez nagyon vastag, alig fér belém – valósággal belém hasított a fájdalom, legszívesebben ott is hagytam volna, de nem tehettem.

– Vastagabb, mint a férjedé? – kérdezte?

– Vastagabb és hosszabb. Talán belém se fér – próbálkoztam, de csekély reményem sem volt arra, hogy eltántorítsam a vágyai véghezvitelétől.

– Próbáltam magamba gyúrni, de nem ment, éreztem, hogy szétrepedek, még a szülések sem okoztak ennyi fájdalmat.

– Nem fér be több, uram!

- Mozogj le és fel, majd megszokod, és akkor beléd fér – javasolta.

Elkezdtem mozogni rajta. A fájdalom és a kéj érzése keveredett bennem, aminek próbáltam nem adni hangot, de nem mindig sikerült. A fekete magán kívül volt az élvezettől. Melleimet markolta vadul, fenekemet is markolta, csapkodta, aztán megfogta a csípőmet és magára húzott.

- Ó uram, ez szétfeszít, ez hatalmas!

Nagyon fájt már, de a néger nem törődött ezzel, csak húzott magára, csípőjét meg döfte belém.

- Uram, szóljon ha jön, nem akarom, hogy belém engedje – ez kérés volt, de nem bíztam benne, hogy meg is teszi, ezért résen kellett lennem.

Nyögött és nyögött, annyira élvezte, aztán éreztem, hogy nincs sok hátra és ellöktem magamtól, felálltam és elszaladtam. Gondolom meglepődött, mert csak percek múlva jött utánam. Utolért az udvaron és megfogott.

- Még nem végeztünk Hetty – megfogta a karom és visszavitt.

Farka fehérlett az élvezet nedvétől, gondolom izgalmában elélvezett. Amint beéltünk a csűrbe, utasított, hogy azonnal takarítsam le a farkát. Kezemmel próbáltam letörölni de nem volt jó neki. Lenyalatta velem majdnem az egészet és ő élvezkedve nézte végig. Farka ismét keményedni kezdett, csak lüktetett a kezeim között, és amint a nyelvem hozzáért, hörögni kezdett, mint az oroszlán.

- Nagyon jól csinálod – öntelt mellkasa dagadt a büszkeségtől.

Ekkor már kőkeményen meredezett a farka. Felállt és a hátam mögé került, engem lábra kényszerített, szólt, hogy hajoljak előre és hátulról ismét belém hatolt.

Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Láthatóan kissé fájdalmas volt neki az élmény, ahogy tövig beleültettem, de ahogy a markomba fogtam a fenekét,és le-föl mozgattam, talán elmúlt a fájdalmas érzése. Kérte, hogy ne élvezzek belé, de ez engem a legkevésbé sem érdekelt, sőt. Ő viszont résen volt, így amikor már majdnem elélveztem, felpattant és az ajtó felé futott. Ekkor már nem tudtam visszafojtani az élvezetet, így a levegőbe spricceltem. Egyáltalán nem így terveztem, és ez nagyon felbosszantott. Mit képzel magáról ez a nő! A nuniját akarom, egészen. Nem csak szórakozni! Az udvarról hoztam vissza, és büntetésből először letakaríttattam vele lankadásnak induló dákómat. A szájával nyalattam egészen tisztára, persze közben megint megkeményedtem. Mire a férfitej utolsó cseppjét is eltüntette, már büszkén meredezett botom. Újból meg akartam kapni, de most nem bíztam semmit a véletlenre.

Négykézlábra állítottam és mögé térdeltem. Hátulról tettem magamévá, hasam a fenekén csattogott. Lehajtotta a fejét, úgy állta a rohamot.

- Ó uram, most egészen úgy csinálja, mint a bikák a mezőn.

- Igen Hetty, most én vagyok a bikád. Úgy bánok veled, mint a bika a tehenekkel a mezőn.

Lassan lihegni kezdett, én pedig még messze voltam az élvezettől.

- Élvezd, Hetty, élvezd, ahogy a bikád elbánik veled.

Nem bírta visszafogni élvezetének hangjait, ahogy újra és újra markolatig hatoltam belé. Előrehajoltam, tenyerembe fogtam telt mellét és mellbimbóit kezdtem morzsolgatni. Felnyögött a támadástól, de már nem ellenkezett. Hangos, mély sóhajokkal élvezett el, feje karja között lógott, s én egy utolsó rohamra indultam. Erőteljesen megmarkoltam csípőjét és hosszú mozdulatokkal csúszkáltam benne. Talán menekülni próbált, de nem hagytam. Mélyen belé bújva élveztem el újra. Akárhogy tiltakozott, nem engedtem el, amíg az utolsó rándulás is el nem hal bennem.

- Végre teljesen az enyém lettél Hetty.

Nem mozdult, csak amikor kihúztam belőle lankadó farkam. Fehér, nyúlós cseppek szivárogtak nunijából. Ekkor felállt, remegő lábakkal elém állt.

- Ezt soha többé nem teheti meg velem. Érti, soha többé.

- Pedig megteszem, Hetty. És te minden este eljössz, különben ezek a haramiák elkergetnek innen titeket. Gondolj a családodra, Hetty. Egyébként élvezted, nem? – és önelégülten rá vigyorogtam

Már lendült a keze, hogy pofon csap, de elkaptam a jobbját. Csak nevettem, ő meg felkapta a ruháját és kiment az ajtón.Másnap Sharon-nal a kerítést javítottuk a farm egy távolabbi pontján. Elfogyott a szeg és Sharon visszament a házba hozni egy dobozzal. Ekkor jelent meg Mary.

- Szia Shame? Apával dolgoztok?

- Igen, csak apád éppen visszament a házba szegért.

- Óóóó, akkor folytathatjuk, amit este elkezdtünk. Nagyon izgalmas volt látni a ….. micsodádat.

- Fütykös. Mi férfiak így hívjuk. Vagy farok. – hangom remegett egy kissé, ahogy Mary elkezdte kigombolni a blúzát.

Hamarosan a napfénybe tárta feszes melleit. Persze dákóm is egyből reagált, különösen, hogy a lány a nadrágon keresztül megmarkolta.

- Nem lehet, Mary. Apád bármikor visszaérhet. Ne csinálj butaságot.

- Majd te figyelsz, én meg jól szórakozok. - a kamaszlányok kíváncsisága és szertelensége sugárzott belőle.

Letérdelt elém, kioldotta a nadrágom madzagját és térdemig lehúzta. Ujjainak érintése finom volt, ahogy le-föl simogatta. Én csak néztem a farm felé, hogy időben észrevegyem Sharon-t, és imádkoztam, hogy még ne jöjjön. Mary közben egészen felfedezte magának a dákómat meg a két golyóbist. Elém térdelve simogatta, időnként hátrahúzta a bőrt és úgy nézte.

- Vigyázz, mert kispriccelhet, és aztán magyarázkodhatsz apádnak.

- Tudom – felelte halkan, és nyelvével lenyalta a kiszivárgó cseppeket. Nyelve még finomabb volt, mint ujjai.

- Honnan tudod? – kérdeztem meglepődve, a kéjtől elakadó hangon

- Egyszer, még évekkel ezelőtt, meglestem anyáékat a konyhában. Anyám az asztalon feküdt, apa meg tolta bele a …fütykösét. Aztán kihúzta és anyám hasára spriccelt. – aztán hogy zavarát leplezze,bekapta makkom lila fejét. Megremegtem a forró, nedves száj érintésétől.

Talán megérezte, hogy már nincs sok hátra, mert máshogy helyezkedett. Mellém térdel, jobb kezével a dákómat fejte, ballal pedig combomat átfogva hátulról nyúlt a golyóimhoz. Melle combomhoz simult, és ez a 18 éves lány félős kíváncsisággal nézte munkájának méretes eredményét.

- Nyálazd meg a tenyered – utasítottam sziszegve, és ő jobb tenyerébe köpött, hogy síkos tenyerével még jobban izgathasson. Még egyszer körülnéztem, aztán már csak az élvezetre koncentráltam.

- Ne hagyd abba, amíg nem szólok – lihegtem – még, gyorsabban, csináld – nyögtem, és Mary szót fogadott. Bal kezével golyóimat morzsolta, jobb keze pedig szorgosan járt előre-hátra. Dákóm kőkeményre duzzadt, aztán elkezdte köpni a mocskot. Mary szája tátva maradt, ahogy figyelte a kilövellő folyadékot, melynek cseppjei ujjain csorogtak végig. Az utolsó cseppeket lenyalta, majd szinte kiszippantotta farkamból a maradékot. Lábam remegett, Mary huncut komolysággal nézet fel rám.

- Ez nagyon ..érdekes volt, Shame. Ugye máskor is…..?

- Persze, de most jön apád. Siess, tűnj el, nehogy feltűnjön neki valami.

Mary felállt, és blúzát gombolva a bokrok felé indult. Büszkeség töltött el. Eddig a tervek szerint alakul minden.


Este aztán a vacsoránál nem is mertem Mary-t nézni. Hetty is szótlan volt. Alig nézett rám. Az evés végén megköszöntem az ételt, és elköszöntem. Még utoljára végigmértem Hetty-t, aztán az istállóba mentem. Vártam, hogy a lánya után az anyja is a kedvemre tegyen.

Martinelli (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Kezem-lábam meg van kötve, nem tehetek semmit, teljesen ki vagyok szolgáltatva a négernek. A vacsoránál már láttam a szemében a ragyogást, láttam a vágyat. Biztos vagyok benne, hogy az asztal alatt kőkemény volt a nagy, méretes farka. Gyorsan megette a vacsorát, elköszönt és ment is az istállóba. Tudta, hogy amint elvégzem a dolgom és elcsendesedik a ház, én is követem. Persze, hogy tudta, hisz állandóan zsarol. Nem tudom mi lesz ebből. Ha az uram rajtakap, kidob mindkettőnket, de a négert lehet, hogy meg is öli, engem meg világgá kerget. És mi lesz, ha áldott állapotba kerülök és szülök egy fekete gyereket? Mit fogok akkor az uramnak mondani? Hogy igen erős volt a napsütés fogantatáskor? Ha nagyon őszinte akarok lenni magamhoz, akkor bevallom, hogy volt amikor még élveztem is a farkát, de talán ez a kis élvezet sokkal veszélyesebb, mint amennyit nekem jelent.


Gyorsan elpakoltam a konyhát, megmosakodtam és felmentem a hálóba. Az uram már várt. Kissé furán nézett rám, olyan nézéssel, mint amikor akar valamit tőlem. Hát még szép, hogy akar, melyik férfi nem akarna valamit egy asszonytól? Nem tudok neki nemet mondani, ez az joga, így hagyom magam kézen fogni és vezetni. Sharon levisz a konyhába, de most nem ott akar magáévá tenni, hanem kivezet onnan és a kert végében lévő szénakazalba fektet. Nyáron gyakran csinálja ezt, mert szereti a széna illatát és itt nem láthat meg senki. Pontosabban eddig nem láthatott meg senki, de most, hogy tudom Shame még nem alszik, ebben már nem vagyok biztos. Kitelik tőle, hogy megles minket mint a múltkor. Az uram most letérdeltet maga elé és számat a kőkemény farkára illeszti. Elkezdem nyalogatni, ő pedig tolja számba a botot, amíg egészen elnyelem. Kb. két percig nyalatja magát, aztán felállít, a szénára dőlt és lábam közé veti magát. Nyelve fürgén nyalja csiklómat, ujjai sem tétlenkednek, egyszerre kettővel hatol belém. Ezt is csak pár percig csinálja, mert utána olyan erővel nyársal fel, hogy felnyögök. Az előjáték annyira feltüzelte, hogy hamar végez, de nem enged el.

Maradj Helly mert mert még egyszer akarlak - hangzik a parancs.

Hátradőlünk a szénában, de ő nem tétlenkedik. Melleimet markolássza és testemben gyönyörködik., aztán farkát ismét számba tolja, így próbálja gyorsabban megkeményíteni, ami sikerül is. Amint bekövetkezik a merevedés, azonnal hátulról vadul belém hatol. Annyira hevesen csinálja, hogy sikoltásomat nem tudom visszafogni. Tudom, hogy a néger farkát veregetve leselkedik, de nem tehetek mást, mint kielégítem az uram vágyait.

Hetty, te isteni nő, nem tudok betelni veled – mondja az uram és nagy erővel belém lövelli forró nedvét.

Te menj feküdj le, én még megmosakszom – mondom neki végezettül és a kút felé igyekszem.

Szemem sarkából ég látom, amint eltűnik a konyhaajtóban, aztán már csak egy erős férfikart érzek, amint előredönt, felemeli a ruhámat, és a következő percben egy kőkemény méretes farok hatol belém hátulról. Kiáltani akarok de befogja a számat.

- Hallgass Hetty, én vagyok Shame – ennyit liheg és tolja belém kemény dákóját mint aki soha életében nem látott még nőt.

Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Már megint késik ez a nő! – bosszankodom, ahogy várok az istállóban Hetty-t. Nem bírom tovább, elindultok a ház felé. A szénakazalnál furcsa hang üti meg fülem. Odasettenkedem. Hetty van ott és Sharon. Végignézem kefélésüket, ahogy Sharon kétszer is elélvez. Úgy tűnik, Hetty pontosan tudja, hogy nézem őket, néha mintha direkt úgy fordulna, hogy minél többet lássak belőle. Ahogy szopja a férjét, aztán kitartja a fenekét, hogy újból és újból belédugja dákóját Sharon. Izgató nézni őket, én pedig erősen reménykedem, hogy utána én is megkaphatom Hetty-t.

Már kőkeményre simogattam a farkam, amikor végre eltűnik a férje, Hetty pedig a kúthoz indul mosakodni. Megvárom, míg odaér, és mögé lépve egyetlen mozdulattal felrántom a szoknyáját, rádöntöm a kút kávájára. Talán sikoltana, de befogom a száját, és lucskos nunijába illesztem farkamat.

- Hallgass Hetty, én vagyok Shame –lihegem fülébe, aztán megmarkolom derekát, és keményen, erőszakosan teszem magamévá. Az előző percek látványa nagyon felizgatott, ezért az sem érdekel, hogy Sharon nedveitől csúszós az a nő, akit éppen meghágok. Lucskos hangok, egymásnak csapódó testek zaja hallatszik az éjszakában. Hetty keményen tartja magát, támaszkodik, hogy el ne lökjem. Nem bírom sokáig, néhány mély lökéssel a csúcsra jutok, és az este folyamán harmadszor telik meg a nő puncija férfitejjel.

- Elmehetsz Hetty, de holnap ne késs!

Búcsúzóul a fenekére csapok, amit mérgesen vesz tudomásul. Én csak nevetek, aztán a szeme láttára megmosom lankadásnak induló dárdámat.

- Le akarod nyalogatni? – kérdezem, mert Hetty le sem veszi a szemét a vesszőmről. Megrázza a fejét, aztán befut a lakásba. Vidáman ballagok vissza az istállóba.


Másnap reggel Caleb belázasodik, így a szülők elviszik a városba. Én otthon maradok Mary-vel. Ahogy elül a por az úton a szekér után, Mary incselkedni kezd velem.

- Olyan meleg van Shame, nem megyünk el fürödni a patakhoz? – és kacéran mosolyog rám. Nekem sem kell kétszer mondani, így némi lovaglás után megérkezünk a selymes fűvel fedett patakpartra. Amíg én kikötöm a lovakat, és leterítem a magammal hozott pokrócot, Mary levetkőzik. Mire észbe kapok, már meztelenül veti magát a vízbe.

Nem jössz, Shame? Nagyon kellemes a víz! – kiabálja felém a vízből, amely éppen melléig ér. Mellbimbói keményen ágaskodnak, ez tisztán látszik. Mint ahogy az én farkam is ágaskodni kezd. Ledobom a ruhám, és Mary figyelő tekintetétől kísérve utána megyek. Megmerülök a vízben, aztán Mary elkezd fröcskölni, mire én lefogom a kezét. Ő tovább vergődik, én meg hátrafeszítem a két kezét, egy kezemmel összefogom, a másikkal pedig a meztelen testét kezdem el simogatni. Látszólag ellenkezik, de nem nagyon. Dákómhoz dörzsöli magát, úgy tűnik, élvezi a helyzetet. Aztán hirtelen megáll, rám néz

- Menjünk ki a partra – hangja halk, szinte szégyenlős. Elengedem és utána megyek.

Kifekszik a plédre, meztelenül,kezét-lábát széttárva. Néz rám, várakozón, de kissé félve. Szó nélkül mellé térdelek, és simogatni kezdem. Lassan, mindenhol, nyakától a mellén át derekát, combját, bokáját, le és fel. Egyre gyakrabban érintem szőrös nuniját, amitől mindig felnyög és megrándul. Aztán számba veszem mellbimbóját, megszívom, keménye, Mary felszisszen,de hagyja. Lefelé indulok, míg végül combjai között térdelve-hasalva nyalni kezdem a punciját. Egyre gyorsabban liheg, apró sikolyok, aztán ahogy két ujjammal óvatosan belécsúszok – éppen csak félig tűnik el az ujjam- hosszan felsikolt. Felgyorsítom nyelvem mozgását, és érzem, ahogy teste megremeg. Elélvez a számtól és az ujjaimtól.

Ezt akartam. Tudtam, hogy ilyenkor még könnyebb elvenni a szüzességét. Mert szinte biztos voltam benne, hogy szűz még a lány. Feltérdeltem, bokájánál fogva felemeltem és széttártam a két lábát. Ott tátongott előttem a szűz nunija. Dákóm kőkeményen meredt a célra, nem vártam tovább. Magamévá tettem Mary-t. Vonaglott, sikoltozott, talán egy kicsit fájt is neki, ahogy dákóm lassan belécsúszott. Aztán egy gyors lökés, Mary a szája szélébe harapott a fájdalomtól, de aztán vaskos döngölésem más irányba terelte gondolatait. Az egyik legszűkebb rés volt, amivel valaha találkoztam. Nem is bírtam sokáig, és Mary feszes melleibe kapaszkodva beléspricceltem férfinedvemet.

Kihúztam dákómat, véres-fehér folyadék lepte el.

- Nővé tettél Shame, igazán nővé – mosolygott rám. Felkaptam és bevittem a vízbe. Megmosakodtunk, aztán újból a partra mentünk. Ezúttal ő hajolt rám, szájával és nyelvével addig izgatta farkamat, amíg ismét keményen ágaskodott.

- Ülj rá – javasoltam neki, mire először csak nézett, csodálkozva, aztán meglovagolt. Most már könnyebben fogadott magába, én pedig élveztem fiatal, ruganyos testének minden mozdulatát. Rám hajolt, én megmarkoltam kerek fenekét, aztán eszeveszetten döngetni kezdtem. Fülem mellett hallottam sikolyát, amikor másodszor is beléélveztem.

- Óóó, Shame, ez ….nagyon jó volt!! -

Én csak mosolyogtam rá. Most már két nő tesz majd a kedvemre.

- Induljunk vissza, apádék lassan visszaérnek.

Felöltöztünk és visszalovagoltunk a házhoz. Hamarosan megjöttek Hetty-ék, szerencsére semmi komoly, valószínűleg napszúrás. Egész nap a birtokon dolgoztunk, Mary-t sem láttam, talán az öccsét ápolta. Estére alaposan elfáradtam.

Martinelli (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Egész éjszaka forgolódtam az ágyban, nem tudtam aludni. Szerencsére az uram nem ébredt fel, mert most nem lett volna kedvem kielégíteni őt még egyszer. Nem tudom mi volt velem, éreztem, hogy valami történni fog, csak azt nem tudtam, hogy mi, jó vagy rossz. Általában megérzem a változást, azt is, hogy milyen irányú, de most valahogy cserben hagyott a női megérzés.

Cikáztak a gondolatok a fejemben, hol a néger jutott eszembe a hatalmas szerszámával, hol az uram, aki szintén igényt tartott a nőiességemre, de nagyon, ami nem csoda, hisz a felesége vagyok. De valahogy mostanában jobban kérte a jussát. Talán érzi ő is, hogy valami gond van? Remélem nem, mert ha csak megsejti, hogy én a négerrel cimborálok, nem is tudom mit csinál velem. Még sosem vert meg, mindig tisztességesen bánt velem, de a megsebzett férfiasságáért talán képes lenne kezet is emelni rám. Én azt a szégyent nem viselném el. Mégis izgatott a gondolat, hogy egy másik férfival is megcsinálom azt, amit vele. Ezt sem gondoltam volna, de az embernek mindig az jut, ami még nem volt.

Az elején nagyon ellenemre volt a négerrel való dolog, de most valahogy megpróbáltam félretenni az erkölcsöt és arra próbáltam koncentrálni, hogy nekem mi lenne a jó ebből. Nem mindig sikerült, de most különösen ó érzés töltött el, ha arra gondoltam, hogy hogyan simogatott, hogyan élvezett el a kezeim között, na meg arra, hogy sikítani tudtam volna, amikor eljuttatott a csúcsra.

Akaratlanul is izgalomba jöttem, ujjaim a lábaim közé vándoroltak. Elkezdtem simogatni magam. Ujjaim keresték csiklóim érzékenységét, benedvesedve, egyre jobban mozogtak ott, ahova az élvezetet kívántam. Lerúgtam magamról a takarót mert testem már szinte lángolt az izgalomtól. Hálóingem felcsúszott amint lábaimat széttártam. Egyik kezemmel melleimet simogattam, pont úgy ahogy a fekete szokta.

Középső ujjamat mélyen magamba vezettem, aztán az ott szerzett nedvet szétkentem csiklómon. Elkezdtem körkörösen járni rajta és annyira jó érzést váltott ki belőle, hogy kicsit hangosabbra sikeredett az a sóhajtás, amit magamba szerettem volna fojtani. Ijedtem pillantottam az uramra, féltem, hogy felébresztem, de békésen pihent mellettem. Megnyugodtam, de nem tudtam abbahagyni. Kívántam az izgalmat, az élvezetet és tovább játszódtam magammal. Annyira jó volt csinálni, hogy nem tudtam abbahagyni. Megszűnt körülöttem minden, ár majdnem az uram sem érdekelt, csak a játék, az izgalom és az élvezet. Homorítottam a gyönyörtől és a fellegekben lebegtem, amikor egy halk hang hozzám szólt.

- Most már én sem bírom tovább – az uram volt, és alig mondta ki, máris a lábam között volt. Nyelve egy erőteljes mozdulattal teljes hosszában végignyalta a vágyakozó kelyhemet. Levegőt is alig kaptam, annyira megijedtem. Most eszméltem csak rá, hogy egész idő alatt nem aludt, csendben lapított mellettem és figyelt. Biztos várta, hogy bemelegedjek. Az egész elmélkedésem pár pillanatig tartott csak, mert annyira jól nyalt, hogy inkább áradtam magam teljes mértékben a nyelvének, ajkainak és ujjának. Nyelve sebesen száguldozott csiklómon, két ujja bennem ficánkolt. Amikor megszívta ott, ahol a legérzékenyebb, két kézzel fogtam be a számat, hogy ne visítsak. Az őrület környékezett. Már nem is figyeltem rá, csak az érzéseimre, csak amúgy hánykolódtam az ágyban magasba emelt lábakkal. Ekkor az oldalamra fordított, egyik lábamat a vállára tette és belém hatolt. Pár pillanatig vadul mozgott bennem, aztán hirtelen megállt. El sem tudtam képzelni miért tette, kinyitottam a szemem és ő intett, hogy legyek csendben. Bennem maradt, de nem mozgott. Melleimet falta mohón, hol egyiket, hol a másikat. Szeme szikrázott amint rám nézett. Aztán kérte, hogy térdeljek neki háttal és bízzam rá a dolgot. Meg is tettem. Két kezemre könyököltem, fejem a párnába temettem és vártam. Ő terpeszre húzta a lábaimat, várt pár pillanatot és hátulról lehelet finoman elkezdte csókolni a puncimat. Beleremegtem a gyönyörbe. Akaratlanul is az arcába toltam becsesebbik felemet. Nyelve mélyen belém hatolt, aztán ujjai is követték, végül kőkeményen meredező farka tövig belém hatolt.

Már annyira fel voltunk mindketten tüzelve, hogy vadul mozogtunk, amíg a szerelmének nedve forrón belém nem lövellt. Párnába fojtottam sikoltásom, az uram meg minden erejével próbálta visszafogni magát. Aléltan zuhant mellém.

- Megőrülök érted – suttogta szinte magán kívül.

- Én is – válaszoltam holtfáradtan és közben a fellegekben jártunk mindketten.

Azt hiszem néhány perc múlva már mindketten az igazak álmát aludtuk.

Reggel hamar összekaptam magam és indultam dolgomra, de a fiam szobájából nyöszörgés hallatszott. Bementem hozzá és szörnyülködve láttam, hogy csurom víz, hánykolódik álmában. Homlokára tettem a kezem és halálra rémültem. Égett a láztól.

- Sharon, gyere gyorsan mert Caleb nagyon beteg – rohantam be az uramhoz.

Azonnal ugrott, öltözött, én meg összekaptam a fiamat és egy kis útravalót és pár perc múlva már robogtunk is a szekéren a vásárosba.

Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Este találkoztam Hettyvel, elég zaklatottnak tűnt, talán Caleb betegsége zavarta. Jól volt már a fiú, de azért látszott rajta, hogy még gyenge. Hetty szinte nem is figyelt rám, a lányát nézte, néha fürkésző arccal. Állítólag a lányok homlokára van írva, ha már elvesztették a szüzességüket. Talán ezt látta meg az anyai szem. Mary is észrevette anyja szúrós szemeit, szinte rám sem mert pillantani egész este.

Fáradt voltam, így nem tűnt illetlenségnek, hogy gyorsan visszamentem a szállásomra. Megmosakodtam, és vártam Hettyt, hogy szokás szerint a kedvemre tegyen. Bár Mary-vel jól elszórakoztam délelőtt, erről nem tud az anyja, úgyhogy jönnie kell, ahogy megalkudtunk. A szalmára dőlve várakoztam, de gyorsan elnyomott az álom. Csak reggel ébredtem fel. Ezek szerint nem jött Hetty az este! Nem erről volt szó, a fenébe is!

Reggelinél próbáltam elkapni Hetty tekintetét, de nagyon kerülte a szememet. Arról beszéltek, hogy Caleb-et vissza kell vinni az orvoshoz, ahogy tegnap kérte a doktor. Ez jó ötletet adott.

A konyhában sikerült Hetty-t elkapnom.

- Asszony, tegnap este nem jöttél! Nem tűröm az engedetlenséget, hallod! Intézd el, hogy most egyedül maradj itthon. Majd Mary elmegy Shame-mel és Caleb-bel a doktorhoz.

Nem válaszolt, csak zavartan bólintott.

Valami mondvacsinált indokkal sikerült is elintéznie, amit kértem. Egy óra múlva Shame a két gyerekkel elindult a városba. Pár perc múlva bementem a házba.

- Gyere Hetty, lovagolni megyünk!

A tegnapi helyre akartam vinni. Ugyanott akartam megkefélni, ahol a lányát is előző nap. Ez lenne az igazi élvezet.

Szó nélkül jött utánam, felnyergeltünk, és hamarosan odaértünk a patakpartra. Kikötöttük a lovakat, majd Hetty várakozón nézett rám.

- Most pedig mindketten levetkőzünk! Segítsek, Hetty? – kérdeztem tőle, bár sejtettem e választ.

Hetty idegesen nézett körül.

- Itt? – kérdezte halkan

- Igen, itt. Nyugodj meg, itt nem lát meg minket senki. Én sem szeretném, ha kiderülne a kettőnk kapcsolata. Hidd el, sokkal élvezetesebb itt a napon.

Némi hezitálás után elkezdte levenni a ruháját. Zavara egyre nőtt, ahogy a forró délelőtti nap egyre nagyobb bőrfelületet világított meg. Én már meztelen voltam, amikor mohó szemeim előtt megszabadult utolsó ruhadarabjaitól is.

Most először láttam ilyen fényben meztelenül. Gyönyörű nő volt, telt mellekkel, formás csípővel. Farkam egyből ágaskodni kezdett, ami Hetty figyelmét is felkeltette.

- Ne szégyelld magad Hetty, szép a tested. Most pedig irány a víz, fürdeni fogunk egy kicsit.

Szinte örömmel ment be a vízbe. Mintha az olyan sokat eltakart volna belőle! Persze nem hagytam egyedül, körülötte mozogtam, simogattam testét, mellét, ő meg csak zavartan forgolódott előlem.

Pár perc után kimentünk. Mellbimbói ágaskodtak a hűvös víztől, kissé fázott.

- Látom fázol. Feküdj le a fűbe. -aztán kicsit halkabban folytattam - És tárd szét a combod. Mutasd meg magad a napnak. És nekem.

Így is tett. Szemét behunyta, mintha abban bízna, hogyha ő nem lát, akkor én sem látom őt. Pedig jól láttam mindent. Mellé térdeltem és simogatni kezdtem. Láttam, hogy jól esik neki, teste elernyedt, szinte a kezem alá simult. Aztán ujjaimat nunijára csúsztattam, két ujjammal egészen széthúztam, hogy a napsugarak egészen felforrósíthassák. Egyik ujjammal ágaskodó pöckét kezdtem birizgálni, amit kéjes sóhajjal nyugtázott. Már nem ellenkezett, szinte tolta ágyékát a tenyeremhez. Síkos cseppek kezdtek szivárogni belőle.

Dákóm a végletekig megduzzadt. Hetty puha tenyerére vágytam.

- Fogd meg a farkam és simogasd – kértem halkan, és mintha csak erre várt volna, kezét ráfonta kőkemény botomra és simogatni kezdte. Arrébb csúsztam, hogy a szájával is elérje makkomat. Értette a célomat, és hamarosan síkos szopásban volt részem. Ujjai golyóimat morzsolták, én ütemesen simogattam pöckét. Hetty vonaglott és sóhajtozott, teste egye jobban élvezte ezt a különleges napozást.

Hirtelen elvettem az ujjam. Hetty kérdőn nézett rám, szájában duzzadt makkommal.

- Csináld magadnak tovább. Látni akarom, ahogy magadat simogatod.

Arca lángvörössé vált. Kiköpte farkam és megrázta a fejét.

- Ne ellenkezz Hetty. Eddig mindent élveztél, amit csináltam veled. Ezt is élvezni fogod! – szóltam, és visszatoltam a dákómat a szájába, egyben jobb kezét a combja közé csúsztattam.

- Csináld! A nap forrósága meg a farkam majd segít, hogy élvezd.

Megint behunyta a szemét, és másik kezével is odanyúlt. Egészen széthúzta a nuniját, és másik kezével körözni kezdett a pöcként. Nyelve szaporán járt farkamon, s én élveztem minden mozdulatát. Kezemmel melleit gyúrtam, simogattam, amit hálásan fogadott.

Martinelli (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Nem tudom meddig fogom még bírni ezt a kettős életet, a tépelődést, a bujkálást. Már nagyon elegem van belőle, félek, hogy lebukok de ugyanakkor gondolnom kell a családomra is. Az uramnak sem mindegy, hogy egyedül dolgozik, vagy segít a nagy darab fekete. Ha elmondom neki, azonnal veszi a puskáját és agyon lövi, erre mérget mernék venni, de így legalább haladnak a munkával, az a kicsi étel, amennyi neki jár meg amúgy is kikerül.


Néha viszont azon kapom magam, hogy élvezem az együtt töltött perceket, mert egy számomra eddig ismeretlen világ kapuja nyílt meg. Az elején nagyon kellemetlen volt, de aztán olyan élményekben volt részem, amiben még soha.


Most itt fekszünk a tűző napon, pucéran. Lábaim széttárva, ő meg engem simogat, aztán én őt, nyaljuk – faljuk egymást. Ha valaki meglát, a szégyenpadon végzem, őt meg kilövik, az biztos. De most erre inkább nem gondolok. Átadom magam az élvezetnek. Jó a kényeztetés, a nap perzsel, de forr a vérem is, forr bennem a vágy, hogy magamban érezhessem hatalmas farkát.


Hatalmas lapát kezeivel keményen dolgozta melleimet, de amikor két ujjával belém hatolt, az sem volt mindennapi esemény. Kőkemény farkán dagadoztak az erek, már nem sok volt neki hátra, ezért kicsit lelassítottam magam, közben mélyen a szemébe néztem. Izzott a vágytól, szikrázott a szeme.


Nem is várt tovább. Két lábam közé térdelt, lábaimat vállára tette és azonnal, majdnem teljes erővel felnyársalt. Vadul mozgott bennem, úgy, mint aki most kap életében először nőt. Sikoltani tudtam volna, de inkább az öklömet harapdáltam. Melleim táncot jártak annyira hevesen mozgott bennem. Kéjesen homorítottam, mert már nekem sem volt sok hátra, annyira fel tudott tüzelni. Aztán egyszer csak megadta a kegyelemdöfést, amire én is összerándultam, jelezve, hogy célba értünk mindketten.


Pár pillanatig még farkasszemet néztünk egymással, aztán szó nélkül leszállt rólam, én meg bementem a tóba mosakodni, utána gyorsan magamra kaptam a ruháimat és hazafele indultam. A négert magam mögött hagytam, hátra sem néztem, csak mentem gyorsan, nehogy valakivel találkozzak.


Otthon nekiestem az elmaradt házi munkának, igyekezve, hogy mire a többiek megjelennek mindennel készen legyek.

Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Élvezetes volt a tűző napon magamévá tenni Hettyt. Láttam rajta, hogy őt is felizgatja ez az új környezet, de miután beleengedtem nedvemet, felpattan, és gyors mosakodás után visszaindult a házba. Néha felülkerekedik benne a szégyenlősség és az erény, de teste követeli a kemény dákómat.

Délután keményen dolgoztunk, így estére megint fáradtan fordultam be az istállóba. Nem bántam, hogy nem jött Hetty, oly gyorsan zuhantam álomba.

Hajnalban aztán nyíló ajtó nesze ébresztett. Félig kábultan néztem a felbukkanó nőalakot. Mary volt az, szinte álomszerű volt a vékony, földig érő hálóruhájában.

- Mary, mit keresel te itt? Szüleid agyoncsapnak, ha megtudják, hogy…

Egy szót sem szólt, egyetlen mozdulattal kibújt a ruhájából. Ott állt előttem meztelenül, lőcsöm pedig félreérthetetlenül jelezte, hogy tetszik neki a látvány. Mire Mary hozzám lépett, vesszőm az égnek meredve ágaskodott. Odatérdelt a lány és szopni kezdte. Először lassan, óvatosan, aztán egyre mohóbban. Hátrahanyatlottam, és csak élveztem a fiatal, lelkes száj kényeztetését. Úgy fordult, hogy ujjaimmal elérjem combját, fenekét. Nem is vártam vele, simogatni és izgatni kezdtem nuniját. Széttárta combját, hogy minél jobban hozzáférjek, csípője önkéntelen mozdulatokkal tolta rá magát ujjamra. Egyszerre csak abbahagyta a szájmunkát, lovaglóülésbe helyezkedett és magába fogadta vaskos farkam. Nunija szűk volt és forró, ahogy le-föl mozgott rajtam. Behunyt szemmel, száját félig kinyitva koncentrált saját gyönyörére, ahogy mellbimbóit morzsoltam. Nem tartott sokáig, amíg elélvezett, testét egészen rám nyomta, hasa remegett, hangja elszorult a kéjtől. Rám borult, s én egyetlen mozdulattal magam alá fordítottam. Eljött az én időm, bokáját nyakamba akasztva toltam befelé kéjre vágyó dákómat. Fiatal, feszes mellei az ágaskodó mellbimbókkal lökéseim ütemére rezegtek, ringatóztak. Nem fogtam vissza magam, erőteljes döfésekkel ostromoltam nuniját. Arca eltorzult a kéjtől, ahogy egyre gyorsabban mozogtam. Aztán leszorítottam a csípőjét és tövig belé hatolva élveztem el. Magamhoz szorítottam combját, ahogy lassan lecsillapodtunk. Ernyedő vesszőm kicsúszott belőle, és néhány nyúlós, fehér csepp szivárgott ki testéből a szénára.

- Most menjél, mert ha meglátnak itt, mindkettőnknek vége.

Rám mosolygott, aztán felállt és felvette a hálóruháját. Végigsimította dákómat, aztán ennyit suttogott a fülembe

- Ezt még megismételjük máskor is, jó?

A választ már nem várta meg, hanem kisurrant az ajtón a hajnali nap fényében. Visszahanyatlottam a szénára, és kielégülten szuszogtam még egy kicsit. Jó lesz ez így! Este az anyját, reggel a lányát. Csak nehogy találkozzanak!


Így teltek a napok, aztán néhány hét is elrepült. Hetty minden este (na jó, majdnem minden este) megjelent, és kedvemre tett. Egészen ügyesen bánt a szájával is, és asszonyosan telt teste is sok gyönyört hozott. Néha erényesnek akart tűnni, de ahogy széttárt combokkal hanyatt feküdt, várva az erőteljes ostromot, inkább tűnt egy vaskos dákóra kiéhezett nőnek. Mary nem jött minden reggel, de amikor ő ébresztett, fiatal teste finom élvezeteket hozott. Mindent ki akart próbálni, egyszer megkóstolta a férfitejemet is, de leginkább a nunijába akarta érezni a lőcsömet. Elölről, hátulról, vagy rajtam lovagolva, mindenhogy teleélveztem a mézesbödönjét. Ahogy este az anyjával csináltam, néha úgy irányítottam a reggeli együttlétet is, így összehasonlíthattam kettőjüket. Mary fiatal volt, feszes és karcsú, Hetty ellenben gömbölyű volt, tapasztalt és odaadó. Talán soha nem volt ilyen jó dolgom.

Egyszer aztán beütött a mennykő. Mary este jött ki hozzám, és Hetty meglátott minket. Éppen meglovagolt a lánya, amikor feltűnt Hetty az ajtóban. Megállt, mint akinek földbe gyökerezett a lába. Mary nem láthatta, mert pont háttal volt neki, de én tisztán láttam a fehér hálóruhás nőt. Megmarkoltam Mary fenekét, és egészen magasra húztam, hogy Hetty mindent láthasson. A szemébe néztem, miközben a lánya nuniját keféltem. Tudtam, hogy akkor és ott nem fog patáliát csapni, mert lebukna, hogy ő minek jött hozzám késő este, hálóruhában. Mary lelkesen lovagolt, egyre hangosabban zihált, aztán elélvezett, rám borulva. Mire újból az ajtóra néztem, Hetty már nem volt sehol. Beküldtem a lakásba Mary-t, és szomorúan pakolni kezdtem. Tudtam, hogy nincs tovább maradásom. Még aludtam egyet a szénában, aztán kora hajnalban otthagytam a farmot. Adósom maradtak háromnapi béremmel, de üsse kő, Mary megszolgálta természetben…

Martinelli (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Teltek a napok, egyik a másik után. Minden nap majdnem egyforma volt: reggeli, napi munka, ebéd, ismét munka, családi vacsora, mosakodás, aztán a két férfi kielégítése, az állandó rettegés, hogy lebukok, na meg az izgalom, mert azért az is igaz, hogy jó érzés volt az, amit a négertől kaptam. Nem mindig figyelt rám, de volt olyan eset, hogy olyan élvezettel nyalt – falt, hogy az egekbe repített.


Nem tudom ma mit fog velem csinálni, de biztos jó lesz. Már annyira összeszoktunk, hogy most már a részletekre is figyel, nem csak arra, hogy kielégüljön, így nem állat módjára viselkedik. Nagyon tetszenek neki telt melleim, élvezettel markolássza őket.


Az istálló felé lépkedve akaratlanul is tenyerembe fogtam két mellem, ahogy ő szokta. Odaléptem az ajtóhoz, óvatosan kinyitottam, de csak résnyire, mert azonnal belém fagyott a vér és földbe gyökerezett mindkét lábam.


Mary lányomat láttam a néger állati nagy farkán kéjesen lovagolni. Azt hittem elájulok. Hirtelen azt sem tudtam mit tegyek. Minta kést döftek volna a szívembe, úgy hasított belém a fájdalom. Mary karcsú teste kéjesen vonaglott, hangja elárulta, hogy nagyon jólesik neki a néger farka. Nem volt elég a fájdalom, még a fekete is észrevett és pár pillanatig farkasszemet néztünk.


Könnybe lábadt szemmel megfordultam, bementem a házba és lefeküdtem. Párnába fojtottam könnyeimet. Ez a nagy marha állat a lányomat is megrontotta. Csak feküdtem ott csendesen és gondolkoztam. Hosszú tépelődés után arra jutottam, hogy a holnapi nap folyamán, ha nem távozik tőlünk, akkor saját kezűleg lövöm agyon az uram puskájával, és majd azt mondom, hogy rám támadt és fajtalankodásra akart kényszeríteni. Nem tudom hány óra lehetett, de végül elaludtam.

Milán (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Egy év múlva tértem vissza a farmra. Ahogy közeledtem, látszólag minden olyan volt, mint egy évvel korábban. De aztán az ajtón felé lépkedve harsány röhögést hallomat. Ilyen hangok nem szoktak lenni ebben a házban. Ahogy beléptem, Orsonék bandája fogadott az egykor tisztes hajlékban. Csupasz falak mindenhol, csak néhány szék meg asztal volt a teljes bútorzat. Az öreg meglátott és odakurjantott:

- Hej, Shame, visszatértél a nagy kefélések színhelyére? Nincs már itt a két nő!

Arcom összerándult, de visszafogtam magam. Nem akartam bajt keverni, és ők voltak többen.

- A beígért jutalomért jöttem. Látom, tiétek lett a farm. Úgy látom, teljesítettem, amit kértetek. Most rajtatok a sor.

- Jaj, Shame, sajnálhatod, hogy nem voltál itt. Ahogy eltűntél, terhes lett mindkét nő. Hetty is meg a lánya is. A lánya próbálta titkolni, de ahogy kiderült, majdnem agyoncsapta az apja. Mondjuk nem is csodálom. Pont egy négertől lett terhes?! Szégyenében alig merte kitenni a lábát a farmról Sharon. A lányát meg bezárta a házba. Persze aztán kiderült minden. Megszületett a gyerek, jött az orvos, aztán meglátta a fekete bébit. Tisztára mint az apja, na. Az öreg két napig részeg volt, pedig nem szokott inni. Na aztán egy hét múlva megszült Hetty is. Az orvos majdnem összeesett, amikor meglátta, hogy ez a bébi is néger. Sharon kis híján öngyilkos lett, először üvöltözött, aztán csendben ivott napokig. Persze a környék egyből tudott mindenről. Jöttek volna látogatóba, ő meg nem akarta beengedni a szomszédokat. A vallási gyülekezetből is kitagadták, pedig valami vezetőféle volt ott is. A városban bárhová ment, összesúgtak mögötte, gúnyolták. Szinte eszét vesztette.

Na de magának köszönheti a bajt! Ha eladta volna a farmot, akkor talán nem érte volna ilyen csúfság. Most meg felnevelhet két néger fattyút, nem igaz, Shame?

Na aztán nem is bírták sokáig, egy napon összepakoltak mindent, szekérre ültek és elköltöztek. Senki nem tudja, hová mentek. Állítólag egyheti járóföldre földosztás lesz hamarosan, talán oda indultak. Nem mész utánuk, Shame? Hátha a két nő megint széttenné a lábát neked!

Durván felröhögött a banda, bár némi irigységet is láttam rajtuk. Ökölbe szorult a kezem. Megtettem, amit kértek, övék lett a farm, sikerült kiüldözni innen a családot, de ne gúnyolódjanak rajtam, azt nem tűröm. Nagy levegőt vettem, és csak ennyit mondtam.

- Ide a pénzemet és már itt sem vagyok. Segítettem, ahogy kérték, a család elköltözött, most már számoljunk el és itt sem vagyok.

Az öreg intett a fiának, az előhúzott egy erszénykét, aztán felé dobta. Elkaptam, belenéztem. Arany volt benne. Ránézésre több, mint amit ígértek. Megnyugodtam. Most már elmehetek. Megböktem a kalapomat, biccentettem és kiléptem az ajtón. Látni sem akartam őket többé. Mocskos módon bántak el azzal, aki az útjukban volt. Én meg segítettem nekik, pénzért. De valahol van két gyerek, akik az én vérem, de valószínűleg sosem fogom látni őket. Nem is számolom már, hányadik gyereket hagyom így magam mögött, valahol a széles prériken. De valószínűleg lesz még néhány, amíg a kapzsiság és a mohóság uralkodik ezen a vidéken.

Tartalomjegyzék