*virág (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

A skót felföld-ahova évek óta vágyom. Misztikus borzongás fut végig az ember gerincén, ha meghallja a szót. Hajnalonta sötét várak és kísértetkastélyok tűnnek elő a szürke ködből. A távolban siránkozó skót duda hangja keveredik a felföldről egyre vadabbul marcangoló széllel. Naplemente idején fénykoncertbe kezd az ég, és én elindulok, dacolva a szél táncával. Elindulok, a tenger irányában hallani szeretném, a soha el nem feledhető a tenger moraját amint verdesik a szél tépte skót partokat. Borzongok a széltől a fájdalomtó,l de nem bánom , kitárom karom és utat engedek a szélnek hátha felkap és elrepít boldogságom szigetére. Behunyom szemem és egyből megjelensz előttem. Látom, remegő ajkaid amint először hajolnak számhoz, és valami hihetetlen boldogság melegség járja át testem és lelkem. Ahogyan elvarázsolt férfias illatod, és a mostani kristálytiszta tenger illat, máris repülök vissza gondolataim szárnyán.

Érzem kezed simogatását, amely nem nyugodott meg a csóktól sem, sete mozdulataid. Érzed, és nem fogod fel még mindig, hogy itt vagyok karjaidban, és én simulok hozzád, nem valami állom kép. Nyugtatólag cirógatom, arcod miközben belenézek szerelemtől csillogó szemedbe. Mint ha valami tükörbe néztem volna bele. .. Végre felfogtad itt vagyok, és nem foszlok szét, mint a felhők az égen egy- egy zivatar után. Egyre mohóbban kapsz ajkaimért, és én megadóan simulok ölelésedbe. ..

Rockyou (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

...Bódító illatok, heves ölelések nedves, tapadó csókok viharában ölelkeztünk.


Mikor először álmodtam Rólad, azt hittem az elérhetetlenre vágyom. Nem is volt bennem büszke tettvágy, csak sóvárgó álom. A sziget, hol éltem, maga volt a száraz magány, a kopár szikla, melyet elhagyni vágytam. Ám jött az a bizonyos alkonyi szél, mikor a zord metsző viharos fuvallat könnyre fakasztott, s lehunyni kényszerültem szemem. Akkor mint szivárvány tűnt fel előttem drága alakod, maga a szenvedély testet öltve. Szétfoszlott immár minden félelmem, gátlásom, s nem is akartam többé mást, mint érezni tested bársonyát, forró érintését, öled illatos kelyhének ízét... S amint egymásba fonódtunk, tudtam, maga a világ nyílik meg bennem minden édes fájdalmával, minden szenvedélyével keveredve, űzve a közös kéjt, a mámort, mit ember egyáltalán megélhet.

Rózsaszín melled lágy cirógatása, árnyékok és fények finom játéka, halk sikolyaid őrjítő korbácsolása az érzéki teljesség reményét sodorták felém. Lábaid derekam köré feszültek, testem testedbe hatolt s hosszan imbolyogtunk a lét és a boldogság határ mezsgyéin.

Fájdalom és kéj acélos ötvözete rántotta össze lágyékom, s a boldog nedű szökőkútként öntötte el tested...


A szenvedély sokáig összeforrva tartott minket. Lám, létezik földöntúli boldogság! Tested minden szegletét simogatni vágytam, s azt sajnáltam, miért van csupán két kezem...

Ám a boldog mosoly ajkadon hervadni készült. A csoda, mely összesodort minket, már oszladozott... s eltűnt minden... ... csupán a még ki sem hűlt emlék maradt bizonygatva léted.Sokáig ültem a sziget szirtjén, majd kis hajómba ültem.

Indulnom kell. Valahol vársz. Tudom...

*virág (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Tovább álmodom, gyönyörű álmom gondolataimban, de elindulok, hazafelé. A kis kunyhóba toppanva kellemes meleg váltja fel a csípős vad szelet. Pattogó táncoló tűznyelvek a kandallóban egészen bevilágítják a szobát. Átfagyott testemmel letelepszem a tűz elé és ahogy nézem a gyönyörű táncot, utat engedek megint gondolataimnak. Átkarolom didergő testem, és eszembe jut mennyire lágyan simultam karjaidba.Kezed közben átkarol, útnak indul, felfedezi testem ismeretlen vonalait. Tíz ujjad puhán tapintja bőröm minden sejtjét. Hullámokban árad szét a te vágyad az én testemben is, majd teljesen elsodor magával. Fejemben dübörög a vágy: akarlak téged, csak téged szeretnélek, ízlelni szeretném bőrödön gyöngyöző vágyad izét. Karjaimmal nyakadba kapaszkodom, átölellek és testemmel simogatlak. Szád csókol, követi minden rezzenésem, mint egy álom...Odatartom arcom a kandalló lángoló melegéhez, de nem bánom, hisz lelkem is lángol.

Testem remeg a boldogságtól és a szerelemtől, már semmi mást nem akarok, csak hozzád simulni és eggyé válni veled, hogy érezzük egymás lángolását.

Majd evvel a gondolattal lesz egyre nehezebb szemem,. végig fekszem a puha simogató szőnyegen, és mély álomba zuhanok.

Rockyou (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Megtépázott csónakom a fövenybe fúródott. Hosszú ideje nem irányítottam hajóm, és közben aludtam is. Fogalmam sem volt merre járhatok


Már jócskán véget ért az alkony, s a sötétség fojtogató suttogása vett körül. A Hold fénye sem segített. A parttól egy mérföldnyire halvány kunyhófény törte meg a szikla-sűrű éjszakát. Elindultam. Nem reméltem, hogy barátokra lelek, de talán emberi szót hallhatok. Elcsigázottan nyúltam a kilincs felé …

Lassan szokta meg szemem a fényt, bár csak a kandalló fénye lopózott óvatosan felém. A tűz mellett egy alak feküdt a süppedős szőnyegen.

Talán élettelen? - kérdeztem magamtól. Odaléptem. Egy nő volt. Fektében arcát karjai közé rejtette.

Torkom összeszorult, amint tekintetem végigsiklott domború csípőjén, karcsú derekén, büszke-egyenes hátán. Zavartan léptem közelebb. Oly ismerős! – villant belém a gondolat, de akkor még nem tudtam, ki ő. Óvatosan érintettem meg vállát, hátha életben van.

A lány lassan megfordult felső testével. Ruhája elől szétnyílott, s türelmetlenül próbáltak előfurakodni súlyos, kemény mellei. A derékig szétnyíló blúz látni engedte bársonyos bőrét, félig előbújó hatalmas bimbóit. Feljebb kúszott tekintetem, s megláttam arcát.

Igen ez ő volt: a látomás. A vörösbe hajló szőke fürtök kócosan borultak szépséges arcára, hosszú pillái zárként takarták tekintetét. Nem ébredt fel, de félálmában kissé felnyögött. Ujjaimmal ajkáról elsimítottam haját, és megcsókoltam. Ő lassan nyakam köré fonta meztelen karjait, s éreztem: visszacsókolt. Jobb keze végigsiklott mellén, hasán, majd lábai közé csúszva megállapodott. Lassú simogató mozdulatokkal érintette saját szeméremtestét, miközben másik keze tarkómra tapadva tolt egyre lejjebb. Ajkam végig csókolta nyakát, vállát, gyönyörű duzzadó mellbimbóit, majd derekán lejjebb szánkázva eljutott combjai találkozásáig. Arcom bódultan itta a bolyhos ágyék illatát, s nyelvem önkénytelenül bújt elő ajkaim takarásából.

Elfeledve fáradtságot, éhséget őrült szenvedéllyel csókoltam, ízleltem vadul a női titkot. Ám ő szelíden lefékezte hevületem. Fejem kétoldalt megfogva adta tudtomra: türelem! S megértve a bölcs szándékot, visszafogtam tempóm s a vad szenvedély lassú, érzékiséggé alakult.

Ez a dal most az csókokról szól.

Kezemmel, testem minden felületével igyekeztem érinteni finom simogatással, miközben ajkam, s nyelvem szinte felette lebegve ontotta magából a csókokat, a lágy, nedves érintéseket.

Vágyam, melyet erőm és szorításom nem mutathatott ki, egyre magasabb hőfokra szökött. Reszkettem, hörgő, visszafojtott hangok hagyták el torkom. Tudtam, hogy már nem sokáig fogom bírni…


Ekkor Ő, - kinek még nevét sem ismertem, - összegömbölyödve szinte követelőzve combjaimhoz feszítette arcát. Dús haja végigomlott lábamon, betakarva csípőmet is. A haj selymes simogatása gerincemen végigfutó érzéki hullámokat váltott ki. Őrületig fokozódott vágyam, és a szeretkezés szent mozdulata szinte öntudatlanul tolta előre ágyékom….

*virág (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

A mély álomból, valami nesz ébreszt, de nem akarom kinyitni a szemem, hisz álmom rabul ejtett.

Kezed simogatta arcom érzékien. Puha bőrömön éreztem a munkától megkeményedett bőröd, amely mégis lágyan simította arcom. Majd egyre lejjebb siklott, duzzadt ágaskodó melleim felé, kecses nyakamon keresztül. Mégis csak kinyitom ólom nehéz szemhéjam, de nem érzékelem, ébrenlét vagy az álom közti küszöböt. Férfias szögletes állat pillantok meg, amely teljesen magával ragad. Próbálom kinyitni a szemem, de csak vastag duzzadt ajkadig jutok...már nem is akarom tudni alszom, vagy felébredtem. Egy vágyam van csókolni azokat az ajkakat, elveszni simogatásukban. Mintha ez tényleg csak állom lenne, ujjaid végig simítanak ajkaimon, és miközben egyre közelebb hajol hozzám az a csodálatos férfias arc. Orromba kúszik mámorító férfias illatod, a következő pillanatban el is veszek heves csókodban. Kezem magától mozdul beletúrok a csípős széltől össze borzolt hajadba. Majd levegő után kapkodva szabadítom ki ajkam a csókból, és felkínálom nyakam, majd vállam, miközben egyre hangosabban kapkodom levegő után. De a vágy hullámai erősek, mint a sziklaszirti erős szellő fuvallatok.... testem megfeszül, kicsit ívben feszül és ujjaim egyre lejjebb irányítják fejed. Mire feleszmélek, nyelved máris keményre duzzadt bimbómon táncol...testem megremeg és érzem forrón kicsorduló vágyam cseppjeit ......Tenyerem csitítólag csúszik vágyakozó kelyhemhez, hátha enyhítést hoznak. Te ajkaiddal követed tenyerem és hamarosan érzem duzzadt ajkaid, kopasz puncimon. Bele borzongok az érintésedbe, ahogyan izmos nyelved vadul táncolni kezd ajkaim közt. Ujjaim beletúrnak sűrű hajadba és kissé megemelem fejed, még mindig nem tudom eldönteni álom-e vagy a valóság játszik velem.Miközben meglátom vágytól csillogó szempárt, tudtam, megérkeztem, mostantól minden vágyam valóra válik. Csitul mohóságod és érzéki játékba kezdesz duzzadó csiklómmal....

Rockyou (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

... Minden eltűnt körülöttem, mit akkor, ott abban a látomásban. Csakis, kizárólag a Nőt láttam, a benned hömpölygő szenvedélyes áradatot, mely átszivárgott tested pórusain, vágy-szomjam oltani. Csiklód robbanásig feszült, s a szerelem duzzadó rügyeként meredt előttem. Nyelvem, hevült ajkaim gyengéd érintésére fel-fel domborodott, combjaid szétfeszültek, s szenvedélyes nyögdécselésed erősített meg abban, hogy élvezed, amit teszek. A nyalogatást hívogatóan szétnyíló szeméremajkaid élén folytattam vissza-vissza térve a borzongatóan kéjes nyílást koronázó kicsiny hegycsúcsra. Tenyerem telhetetlenül kereste domborulataidat, hajlataidat. Szelíden markoltam remegő melledbe, ujjammal megint és megint megsimítva meredező bimbóidat. Vállad, nyakad, hátad simogattam, s tarkód hajkoronában állapodott meg kezem. Ujjaim hajfürtjeid között túrtak, érzékeny fejbőrödön játszva.

Közben arcom nőiesen bársonyos hasad ízlelgette, csupasz szeméremdombodon lelve édes örömet. Hangod egyre fokozódó zihálásából, csípőd felém nyomuló feszítéséből éreztem, hogy hamarosan eljutsz a csúcsra. Feladtam érzéki óvatosságomat, s egyre vadabbul csókoltam, nyaltam a fenséges tájékot, majd ajkaim teljes megnyitásával szám rátapadt a punci kínálta ízes nyílásra, bekebelezve csiklót, ajkakat, gátat... Szinte fékevesztetten nyaltam, szívtam s kívántam, bár öntene el az édes nedű, bár olvadnánk egybe ott, azonnal.

Sikolyaid eszeveszett orgazmust sejtettek, s hüvelyedbe hatoló nyelvemmel éreztem, vaginád összerándul, görcsös hullámzás fut át egész altesteden. Feneked tenyerembe simult, s úgy nyomtalak magam felé, mintha el akarnálak nyelni mindenestül.

S megtörtént a csoda. Arcom, szám forró, édes folyadék öntötte el. Sosem éreztem ekkora gyönyört, pedig részemről még nem jött el a végső kitörés. Fejem szinte belebújt résedbe, habzsoltam a titkos nedvet, szívtam megismételhetetlen illatát, öleltem vonagló csípődet, s boldogan teljesítettem halkan sikoltott vágyad: mééég! mééég!!!

*virág (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

A vágy szikrája sejtjeimben, tűzzé alakulnak, ahogyan egyre mélyebbre égetik magukat. Testem hullámzik ujjaid érintése alatt, miközben csípőm egyre vadabb táncba fog duzzadt ajkaid, és izmos nyelved érintésétől. Tenyered bekúszik popsim alá, mellyel még közelebb emelsz magadhoz. Beletúrok hajadba és még mélyebben húzlak magamhoz. Nyelved bekúszik forró, lucskos hüvelyembe és felvéve csípőm táncát, egyre jobban izzik testem, egyre mélyebben. Megfeszül gerincem, miközben lávaként égeti bele az orgazmus magát a legkisebb idegszálamba is. Nyelved vad tánca egy lassú melódiává alakulva, issza gyönyöröm izét. Lassan megnyugszom, miközben érzem ajkaid egyre feljebb kúszik lapos hasamon, feliszod onnan is gyönyöröm cseppjeit mely puha bőrömön keresztül forrta ki magát a felszínre. Eléred ajkaim, majd számra tapadva csillapítod tovább zihálásom.

Kicsit felébredtem a kábulatból, de gyorsan vissza is zuhanok ahogy combomnál megérzem lüktető forróságod. Tenyerem elindul lefelé karodon. Végig cirógatva egyre lejjebb feszes csípőd felé. Combomon, egyre türelmetlenül érzem vágyad. Másik tenyeremmel hátadra fordítalak, és kissé megemelkedve feléd kerekedem. Ajkaim elindulnak egyre lejjebb, érzed tűztől parázsló csókom. Izmaid megfeszülnek, miközben ziháló hangod egyre feljebb korbácsolják a testemben szunnyadozó parazsat...

Rockyou (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Kábult, remegő csókod hozott vissza a földi, lihegő világba. Szád ernyedten tűrte mohó csókom. Gyengéden próbáltam magamba szippantani sóhajaid virágaival borított vérdús ajkaid s közben éreztem, hogy az élet, mely elhagyni látszott, egyre erőteljesebben ébredezik benned. Lassan felnyíló szemeid vakító sugárral pásztázták arcom, keresték tekintetem. Testünk derékban összefont, és kezeid kíváncsian kutatták izmaim domborulatait. Férfiasságom egyre erőteljesebben kívánkozott combjaid közé.

Felszisszentem a vágytól. Szemem összezárult s nem is tudom miképpen, hirtelen alattad éreztem magam. Gyönyörű tested eltávolodott tőlem, s lágy csúszkáló csókokkal araszoltál hasamon egyre lejjebb és lejjebb. Nem tudtam s nem is akartam úrrá lenni feltörő nyögéseimen. Megérintetted falloszom, majd határozottan fogtad markodba. Nem láttam, de éreztem perzselő tekinteted, mellyel testem meredő vágyát szemlélted. Mintha haboznál, hogy mit is tégy velem…

S egyszerre lágyan ajkaid közé fogtad fényes, lüktető makkom, s mintha te is érezted volna mindazt, amit én átéltem, óvatosan szívtad egyre beljebb szád üregébe. Fogaid merészen játszottak vesszőm végével. Sosem volt ilyen élményem. Először megriadtam, nem tudván van e okom félni. Aztán ráeszméltem a csodálatos játék érzéki ízére. Kezed, szád összehangolt, ritmikus mozgása minden pillanatban egyre feljebb korbácsolták élvezetemet. Szemem összezárva engedtem át magam a lelki gyönyörnek. Látomások kergetőztek behunyt szemeim előtt. Láttalak első látomásomban, ahogy először érintett meg a fantázia, újra átéltem a pillanatot, mikor rád találtam, kebled lágy vonala, csípőd örvénylő mozgása, szeméremtested feszes vonaglása… mind-mind ott kavarogtak előttem. Kissé előre görnyedve próbáltam tenyeremmel megérinteni melleid, nyakad, majd kezeim selymes hajadba túrva állapodtak meg tarkódon. Éreztem arcod ritmikus érintését lágyékomon, heréimen. Kezeiddel érzéki játékba kezdtél hozzád feszülő fenekem tájékán. Simogattál, s szívtad robbanásig feszült hímvesszőm.

Eljött az a pillanat, mikor nem bírtam tovább nyújtani ezt a boldog órát. Hasam mélyén hosszú görcsös kéj indult felfelé, s gyomrom, gerincem útjain áradt vállaimba, nyakamba, pattanásig feszítve agyam ereit. Hörgésszerű szaggatott ordítás szakadt ki torkomból, bár igyekeztem tompítani ijesztő hangomat.

Csípőm hátra húzva vontam ki farkam ajkaid szorításából. Látni akartam a végső kitörést…

Boldog, megértő mosollyal irányítottad a "fegyvert" melled felé.

És elemi erővel rándultak össze izmaim, pontosan nem is tudva, honnan, lávaként lövellt elő belőlem a fehér ondó, mézszerű cseppekkel borítva pompás tested. Már rég nyitott szemmel figyeltelek, kiélvezve minden apró mozdulatod, remegésed, gyöngyöző, sóhajokkal szabdalt nevető sikolyod.

Hirtelen megölelni vágytalak. A nedvességtől csúszós testünk siklott egymáson, akár a halak nászakor, csókoltalak, nem törődve a mindent beborító izzadtsággal, testnedvekkel. Egyre újuló szenvedéllyel fontam köréd karom, számmal ajkad, melled, válad, nyakad habzsolva. Nem tudtam elhinni, hogy abba tudom valaha is hagyni őrült vonaglásom. Te ernyedten olvadtál karjaimban, félig öntudatlan tűrve vad ostromom.

Aztán fokozatosan csitult a vágy… és a boldog eszmélés talált rám … melletted.

*virág (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Még mindig számban érzem édes ízed, lüktetésed, miközben lágyan simulok karjaidba.Valami megmagyarázhatatlan vágy vesz erőt rajtam. Puha ajkaid végig siklik vállamon, nyakamon, majd együtt zihálva pihegünk, várjuk, hogy csendesedjen testünk. Ujjaid cirógatnak, és nem hogy csitulna vágyam egyre feljebb korbácsolják vágyam. Orromba kúszik illatod és nem bírok magammal. Megszédülök a gyönyörűségtől az eddigi átélt gyönyörtől. Lassan rád fekszem, érzem ahogyan karjaid ostorként zárnak körbe, szorítanak, mint aki attól fél, hogy, a kéj csépjeitől síkossá vált bőrünk miatt elcsúsznék, ölelő karjaidból. Érzem combom közt megint duzzadó vágyad. Puha mégis szenvedélyes forró csókban olvad össze szánk. Lassan otthagyom ajkad, tenyeremmel megtámasztom izmos mellkasodon, miközben ujjaim beleakadnak bimbódba. Lágyan simítom végig, és miközben ráülök csípődre, ajkaim forró csókkal simogatják meg mellbimbód. Érzem hasamnál duzzadó farkad, fenekem aprót mozdul előre, miközben végig csúszom lüktető farkadon.Hallom kéjes hörgésed, amint beletúrsz dús hajamba. Kicsit megemelve csípőm, makkod máris puncim bejáratánál ágaskodik. Szemedbe nézve, mellkasodon támaszkodva, lassan csúszom egyre lejjebb.Testem ívben feszül a gyönyörűségtől, ahogy egyre jobban kitöltesz. Mikor mélyen bennem vagy megállok, és szemedbe nézve élvezem a kéj hatását.

Rockyou (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Szédelgő zsibongás töltötte ki agyam. A váratlan szeretkezés felkészületlenül érte testem, de ezt csak így utólag éreztem. Izmaim erőtlenül csüngtek csontjaimon, s kezem utolsó reszketésével simogattam frissen felfedezett tested gyönyörű dombjait. Ám éreztem, hogy újra éled ereidben a lüktetés, szíved egyre erősebben kergette véred tested érzéki határai felé. Fölém borultál s hajad titkolózó fátyla mögé rejtőzve csókolóztunk, egyre vadabbul.

Már nem tudom honnan jött az a tetszhalott-ébresztő energia, mely tagjaimba visszahozta a tettvágyat, de amint ölemre ültél, férfierőm újra támadni készült. Szerelmi mámorunk nedveitől fényes makkom türelmetlenül kereste meghitt fészkét, s vesszőm boldog feszüléssel lobbant hüvelyed szoros oltalmába. Ismét Benned…!

Szoborként fölém ívelő harmatos tested részegítő látványa összeszorította torkom, ösztönöm hangjai félénken szivárogtak fogaim közül…

A természet ősi erejével kívántam a gyors mozgást benned, de Te, mint egy karmester, erővel fékeztél meg. Nem mozdultunk … szemem egybeforrt tekinteteddel, a tüzes mindent betöltő fény szemedből egyenesen lelkemig hatolt.

Megbabonázva lihegtem az izgatottságtól, s tolakodó mozdulatom megfékezése miatt egyre nőtt vágyam, egyre erősebben kívántam hogy heves lovaglással elégíts ki, … de Te nem mozdultál. Őrületig fokoztad szenvedélyem, s mikor megkegyelmeztél lassú kőröző mozgással csúszkáltál fenekeddel ölemben. Farkam olyan szorítással ajándékoztad meg, hogy azt éreztem: sosem voltunk két különálló test…

Az eszméletvesztés határán vonaglottam, miközben fejed előre, hátra dobálva lebegtetted sűrű hajzuhatagod, s hangos sóhajaiddal adtad tudtomra, mennyire élvezed ezt a helyzetet. Közben minden csípőkörzésnél kicsit oldalra fordultál, így lassan elfordulva oldalról, majd hátulról csodálhattam meg tökéletes idomaidat. Én voltam a tengely, s Te a forgó világmindenség.

Kezem mohó keménységgel markolt bele ifjan nyers húsodba, vigyázva, hogy a fájdalom ne törje össze a pillanat gyönyörét. Újult erőmmel félig felülve kerestem ajkaimnak enyhülést tested felfedezetlen zugaiban – hónod alatt, kulcscsontodon, gerinced apró dombocskáin, nyakad és tarkód találkozásánál, majd újra és újra megpihent férfiálmok csúcsain: melled meredező bimbóin. Torkom a lehetetlenre vágyott: elnyelni a női mell ízletes nedvét, a szivárogni készülő tejcseppeket…

Nem! Nem akarom, hogy beteljesüljön … inkább tartson örökké e vágy, hiszen nem a csúcson a legnagyobb a gyönyör, hanem az odavezető út az, ami maga a mennyország…

Hadakoztam önmagam türelmetlenségével, de mégis egyre nagyobb erővel préseltem magam Beléd…

*virág (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Nem bírom sokáig a mozdulatlanságot, hajszol a testemben dúló vágy. Mikor felülsz, puha ajkaid cirógatását érzem, szétfeszülő rózsaszín bimbómon, mozdul csípőm. Erősen belemarkolsz feszes húsomba, és irányítasz. Aprókat mozdulok, miközben a gyönyör, aprókat ránt hüvelyem izmain, és egyre érzékenyebbé teszi lüktető férfiasságod, mélyen egyesülve velem. Mohón marcangolod, hol az egyik bimbóm, hol a másikat, a fájdalom keveredik az egyre jobban megszédítő kéjjel. Testem vonaglik öledben, miközben kezem hátad és tarkód simogatja. Combom egyre jobban feszít combodon, már nem csak körözve hullámzik csípőm, egyre feljebb emelve ring rajtad, és süllyed vissza a gyönyört nyújtó öledbe. Már elvesztünk, nem érzékeljük a valóságot...

Együtt süllyedünk egy más gyönyört tartogató világba, ahol csak mi ketten vagyunk. Semmihez nem hasonlítható érzés, egyre jobban elhatalmasodik rajtunk. Érzem minden izmomban, minden eldugott kis idegszálamban a feltörni készülő boldogságot. Lassan indul el a forróság, végig simogatva minden apró kis sejtem testemben, villámként lecsapó robbanásokkal minden megállónál. Majd mikor éppen csitulni készül a vihar érzem ahogy elöntesz forró nedűddel. Újra indul hullámzásom végig a testemen, mint valami szűnni nem akaró láva folyam égeti bele magát mindenhova....

Rockyou (Nyers, nem korrektúrázott szöveg!)

Sokat megéltem már. Volt részem kemény munkában, kíméletlen harcokban, birkóztam viharos tengerrel, küzdöttem éhes vadakkal, de mostani kimerültségem semmihez nem volt hasonlatos. A test fáradtsága mámoros, zümmögő öleléssel enyhült karjaidban. Karjaim, és combjaim gyengéden fontak köréd burkot, csókjaim enyhe rózsaszín foltokat festettek halvány bőrödre. Levetett ruháink árván kívánkoztak befedni fázóssá vált testünket. A kandalló egyre bágyadóbb fénye bronzszínű fényudvart borított hajad, behunyt szemed, ernyedt vállad köré, kebled dombjai vörösen fénylő havas hegyekként integettek vonagló mozdulataidra.

Beteltem szépségeddel. Véget nem érő csókhalmazzal vándoroltam csípőd, köldököd, lágyan feszülő hasad környékén, s torkomban dübörgő lüktetéssel szívtam öled, az illatos háromszög buja páráját.

Pihentünk, s most hallani vágytam hangod, kívántam szavaid mézédes zenéjét.


- Ki vagy, gyönyörűség? Hol rejtőztél, hogy eddig nem láttalak? Van e valaki, aki oly boldog, hogy rád várhat?

Szemed rám ragyogott, telt ajkaid kedves mosolyra nyíltak.

- Túl sok ez egyszerre, édes! Hiszen ismerjük egymást… Láttalak álmomban, s tudom Te is láttál, hiszen megismertél.

A szavak rezgései gerincemig hatoltak. A néhány kiejtett szó újult erővel korbácsolta fel vágyaimat. Izzó ajkaim gyönyörűséges szád keresték, s forró csókban olvadtunk eggyé. Nyelved lágyan kúszott át fogsorom redőnyén, s én szomjasan kortyoltam átszivárgó, édes ízed, miközben testünk domborulatai bársonyosan simogatták egymást. Kezem hajad bozótjában keresett utat tarkód érzékeny bőréhez, s öleltük egymást gyengéden… emlékezve közeli szeretkezésünk lobbanásaira.

Tartalomjegyzék